IPC WEBINAR za BUDŽETSKE KORISNIKE
26. januar 2022. od 10h

SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2021. godinu
za KORISNIKE BUDŽETSKIH SREDSTAVA

NOVINE U PROPISIMA OD ZNAČAJA ZA POSLOVANJE KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA

OGRANIČENJE ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU

NOVINE U STATUSU I PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

#PRAKSAISPREDTEORIJE

BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2022.

DATUM I MESTO WEBINARA

  • 26. januar 2022. od 10h - SAVETOVANJE na vašem RAČUNARU

PREDAVAČI

  • dr Natalija Keković, urednik-konsultant IPC-a za budžetsko poslovanje
  • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
  • Aleksandra Jelača, urednik-konsultant IPC-a
  • Radulka Urošević, saradnik IPC-a za poslovanje zdravstvenih ustanova

TEME

 10.00h NOVINE U VEZI FAKTURISANJA I NAČINA PLAĆANJA U JAVNOM SEKTORU
(gašenje podračuna, SUF, SEF, CRF)
STATUS PREUZETIH OBAVEZA I USVAJANJE FINANSIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU
AKTUELNOSTI U KNJIŽENJU
(refundacija sredstava, devizna plaćanja, preuzete obaveze)
OBAVEZA USPOSTAVLJANJA SISTEMA INTERNIH KONTROLA I ODGOVORNOSTI
 10.45h OGRANIČENJE ZAPOŠLJAVANJA U 2022. GODINI
NOVINE U ZAKONU O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
OBAVEZA USKLAĐIVANJA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA
 11.20h NOVINE U OBRAČUNU PLATA I DRUGIH PRIHODA
- Centralizovani način obračuna primanja zaposlenih
- Povećanje plata u 2022. godini
- Ograničenja u isplati bonusa, poklona i drugih primanja zaposlenih
- Novi podaci u obračunu plata i drugih prihoda(neoporezivi iznos, stope i osnovice doprinosa, minimalna cena rada ...)
 11.45h Pauza
 12.00h NAJNOVIJE IZMENE PRAVILNIKA O NAČINU SASTAVLJANJA GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I IZMENE KOJE SE ODNOSE NA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2021. GODINU
RADNJE KOJE PRETHODE IZRADI GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA ZA 2021. GODINU
POPUNJAVANJE OBRAZACA GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
 13.20h ODGOVORI NA PITANJA

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za WEBINAR CENA
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2022. godinu BESPLATNO
CENA za OSTALE SLUŠAOCE webinara koja uključuje i dobijanje propratnog stručnog materijala (časopis Budžet br. 1-2/2022) 9.900,00 + PDV

Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34
Poziv na broj: 1257


Pitanja na koja želite da Vam se odgovori na Webinaru, možete postaviti do 24. januara 2022. godine na:
e-mail:
info@porezi.rs ili fax: 011/2658-850, 3067-658Prijava