IPC VIŠEDNEVNO SAVETOVANJE - Vrnjačka Banja, 4-7. decembar 2019.
Novine i aktuelnosti u FINANSIJSKOM, PRAVNOM i BUDŽETSKOM POSLOVANJU

Palić

TEME:

 • Izmene ZAKONA O PDV
 • Novi ZAKON O RAČUNOVODSTVU
 • Pripreme za SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2019. i POPIS IMOVINE i OBAVEZA
 • Poslovanje BUDŽETSKIH KORISNIKA

MESTO ODRŽAVANJA:

 • Vrnjačka Banja

PREDAVAČI:

 • dr Zoran Petrović
 • Jovana Dedić
 • Valentina Bogosavljević
 • Branislava Šljivančanin
 • Jelena Jovanović
 • Milena Filipović-Plećić
 • Snežana Mirković
 • Snežana Matejić
 • Života Antić
 • dr Natalija Borović
 • Slobodanka Ignjatović
Detaljnije Prijava

IPC VIŠEDNEVNO SAVETOVANJE - Vrnjačka Banja, 4-7. decembar 2019. za JAVNE NABAVKE

Vrnjačka Banja

TEME:

 • NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
 • PLANIRANJE NABAVKI za 2020. godinu
 • JAVNE NABAVKE u praksi

MESTO ODRŽAVANJA:

 • Vrnjačka Banja

PREDAVAČI:

 • Dobrinka Gvozdenović
 • Jelena Jovanović
 • Snežana Mirković
 • Života Antonić
Detaljnije Prijava