IPC TRENING

U skladu sa članom 81. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, ... i 113/2017) korisnici javnih sredstava, gde spadaju svi direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava imaju obavezu uspostavljanja finansijskog upravljanja i kontrole, o čemu se sastavlja godišnji izveštaj do 31. marta tekuće za prethodnu godinu. Za uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrole odgovoran je rukovodilac korisnika.
S tim u vezi IPC organizuje praktičan jednodnevni trening na temu:

USPOSTAVLJANJE SISTEMA INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

MESTO I DATUM TRENINGA

 • BEOGRAD, 29. novembar 2019.
 • Edukativni centar IPC-a, Novi Beograd, Bul. M. Pupina 10/v (YBC)

PREDAVAČI

 • dr Natalija Borović, urednik - konsultant IPC-a
 • Života Antić, vrhovni državni revizor u penziji

SATNICA TRENINGA

 • 9.00h PRIJAVLJIVANJE i registracija učesnika treninga
 • I deo

 • Zakonodavno - normativni deo
  PRAVNI OKVIR I ODGOVORNOSTI U POSTUPKU USPOSTAVLJANJA SISTEMA INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU
 • 9.30h Normativni osnov i odgovornosti pojedinih lica u postupku uvođenja sistema finansijskog upravljanja i kontrole
 • 10.15h Uspostavljanje sistema upravljanja rizicima
 • 11.45h Kafe pauza
 • 12.00h Procedura i postupci uvođenja sistema finansijskog upravljanja i kontrole
 • 12.45h Pravni okvir, interna akta i procedure finansijskog upravljanja i kontrole koje donosi korisnik javnih sredstava
 • 13.30h RUČAK u restoranu
 • 14.30h Provera nivoa uspostavljanja i efikasnosti funkcionisanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole
 • 15.15h Uspostavljanje sistema interne revizije
 • II deo

 • Ogledni deo
  MODELI AKATA ZA USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE
 • 16.00h Ogledni model uspostavljenog sistema finansijskog upravljanja i kontrole
  • Modeli akata
  • Primeri procedura i dijagrama aktivnosti
  • Interaktivna diskusija

  CENA TRENINGA

  ZA PRETPLATNIKE na specijalizovana godišnja izdanja IPC-a za 2019/2020 godinu (elektronski paketi: IPC.FiP ili IPC.RaP ili časopisi Revizor, Budžet ili Pravnik) 7.500,00 din. + PDV po učesniku
  PUNA CENA treninga za ostale učesnike 12.500,00 din. + PDV po učesniku
  U cenu su uključeni:
  1. Izvođenje treninga
  2. Stručni materijal za trening
  3. Ručak i kafe pauza
  Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34 Poziv na broj: 1089
  Prijava