Napomena: molimo Vas da prilikom popunjavanja formulara koristite latiničnu tastaturu i slova: đ, ž, ć, č, dž, š.
Polja označena sa * su obavezna.

 

Anketa:
Obuka za primenu podzakonskih akata donetih na osnovu
Zakona o računovodstvu

Molimo Vas da na navedena pitanja odgovorite sa ocenama
od 1 (najlošija ocena) do 5 (najbolja ocena)