IPC jednodnevno SAVETOVANJE

TEME SAVETOVANJA

 • ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI
  - obaveze, odgovornost, izrada internih akata, vođenje evidencije u skladu sa Zakonom ...
 • RADNO ZAKONODAVSTVO - CROSO
  - obaveza poslodavaca da ažuriraju podatke u jedinstvenoj bazi CROSO do 31.12.2019. godine

MESTO I DATUM SAVETOVANJA

 • VRNJAČKA BANJA, 6. decembar 2019.
  Hotel BREZA

PREDAVAČI

 • Snežana Mirković, urednik - konsultant IPC-a
 • Jelena Jovanović, urednik - konsultant IPC-a
 • Branislava Šljivančanin, urednik - konsultant IPC-a

SATNICA SAVETOVANJA

9.00h PRIJAVLJIVANJE i registracija učesnika savetovanja
9.30h RADNO ZAKONODAVSTVO - CROSO
OBAVEZA POSLODAVACA DA AŽURIRAJU PODATKE U JEDINSTVENOJ BAZI CROSO do 31.12.2019. godine
  Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova i odnos sa NOKS
  Šifarnik zanimanja
  Šifarnik nivoa kvalifikacija
11.10h Pauza
11.30h ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI
  Šta su sve podaci o ličnosti, na koga se primenjuje novi Zakon
  Šta podrazumeva obrada podataka o ličnosti i koji su pravni osnovi obrade podataka (kada je obrada zakonita)
  Zakonska ovlašćenja rukovalaca i obrađivača po delatnostima
  Legitimni interes za obradu podataka
  Rukovalac i obrađivač, njihov međusobni odnos
  Kada su rukovalac i obrađivač u obavezi da vode evidencije i odrede lice za zaštitu podataka o ličnosti, koje su obaveze prema Povereniku
  Mere bezbednosti i procena uticaja na obradu podataka o ličnosti
  Izrada internih akata rukovalaca i obrađivača u cilju primene Zakona (politika privatnosti, obaveštenja licima čiji se podaci obrađuju, akt o proceni uticaja na zaštitu ličnih podataka)
  Odgovornost rukovalaca i obrađivača, sankcije za povredu Zakona
  Posebni slučajevi obrade podataka
  Odgovori na pitanja

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za učešće na SAVETOVANJU CENA
KOTIZACIJA i MATERIJAL ZA SAVETOVANJE za IPC PRETPLATNIKE za 2020. BESPLATNO
(2 učesnika po jednoj pretplati)
PUNA CENA za ostale učesnike 5.800,00 din. + PDV (popust 50%)
Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34 Poziv na broj: 1093

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije možete dobiti na tel: 011/366-00-71, 3067-658, 3067-668

Organizator savetovanja: IPC - Informativno poslovni centar, Beograd, Višegradska 6/II, www.ipc.rs

Pitanja na koja želite da Vam se odgovori na savetovanju, možete dostaviti na:

e-mail: ipcbg@sezampro.rs ili fax: 011/2658-850, 3067-658

Prijava