IPC besplatna jednodnevna SAVETOVANJA za KORISNIKE BUDŽETSKIH SREDSTAVA

TEME SAVETOVANJA

 • Pripreme za sastavljanje godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. godinu, popis imovine i obaveza
 • Izmene Zakona o PDV i Zakona o porezu na dohodak građana ...
 • Plate, racionalizacija i ograničenje zapošljavanja u 2020. godini u javnom sektoru

MESTA I DATUMI SAVETOVANJA

 • NOVI SAD, 18. novembar 2019. - SPENS, Sutjeska 2
 • BEOGRAD, 19. novembar 2019. - DKCB, Takovska 8 (kod RTS-a)
 • NIŠ, 27. novembar 2019. - Regionalni centar za profesionalni razvoj, Pariske komune bb
 • VRNJAČKA BANJA, 6. decembar 2019. - Hotel Breza od 9.30h
 • IPC Webinar, 28. novembar 2019. od 12h - Savetovanje na Vašem računaru u Vašoj kancelariji

PREDAVAČI

 • dr Natalija Borović, urednik - konsultant IPC-a
 • Jelena Jovanović, urednik - konsultant IPC-a
 • Jovana Dedić, urednik - konsultant IPC-a

SATNICA SAVETOVANJA za BEOGRAD, NOVI SAD i NIŠ

 • 8.45h PRIJAVLJIVANJE i registracija učesnika savetovanja
 • 9.30h IZMENE PORESKIH PROPISA (izmene Zakona o porezu na dohodak građana, izmene Zakona o doprinosima za OSO, izmene Zakona o PDV ...)
 • 11.10h Pauza
 • 11.30h RACIONALIZACIJA I OGRANIČENJE ZAPOŠLJAVANJA u 2020. godini u JAVNOM SEKTORU
  • UVOĐENJE SISTEMA PLATNIH RAZREDA I PRIMENA ZAKONA O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA
  • PLANIRANJE MASE SREDSTAVA ZA PLATE I MOGUĆNOST UVEĆANJA IZ SOPSTVENIH PRIHODA u 2020. godini
 • 12.15h PRIPREME za sastavljanje GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2019. godinu i POPIS IMOVINE i OBAVEZA
  • - Aktuelno: upotreba pečata i elektronskog dokumenta
  • - Usaglašavanje potraživanja i obaveza
  • - Odgovornosti pojedinih lica u postupku sprovođenja popisa
  • - Popis imovine i obaveza sa modelima akata
  • - Knjigovodstveno evidentiranje utvrđenih razlika po popisu
  • - Kontrolna procedura za sprovođenje popisa
  • - Evidencija javne imovine za korisnike javnih sredstava
 • 13.20h PORESKI TRETMAN RASHODA I MANJKOVA UTVRĐENIH POPISOM I AKTUELNOSTI U BUDŽETSKOM RAČUNOVODSTVU
 • 13.40h POPISNE LISTE VANBILANSNE EVIDENCIJE U SKLADU SA ZAHTEVIMA GODIŠNJEG POPISA
 • 14h PITANJA I ODGOVORI

CENE

KOTIZACIJA za učešće na SAVETOVANJU CENA
Za PRETPLATNIKE IPC-a za 2019/2020. godinu BESPLATNO
Kao materijal za savetovanje služe časopisi Budžet br. 21 i 22 koji učesnici treba da ponesu na savetovanje s obzirom da se na savetovanju neće deliti dodatni materijal.

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije možete dobiti na tel: 011/366-00-71, 3067-658, 3067-668

Organizator savetovanja: IPC - Informativno poslovni centar, Beograd, Višegradska 6/II, www.ipc.rs

Pitanja na koja želite da Vam se odgovori na savetovanju, možete dostaviti na:

e-mail: ipcbg@sezampro.rs ili fax: 011/2658-850, 3067-658

Prijava