IPC BESPLATNO JEDNODNEVNO SAVETOVANJA ZA JAVNA PREDUZEĆA

Jednodnevno savetovanje - Beograd
 • TEME:
  • IZRADA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA za 2020. godinu
  • PLANIRANJE ZARADA U JAVNIM PREDUZEĆIMA za 2020. godinu
  • RACIONALIZACIJA i OGRANIČENJE ZAPOŠLJAVANJA u 2020.
  • PRIPREME za SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2019. godinu i POPIS IMOVINE i OBAVEZA
  • Izmene PDV i novi ZAKON O RAČUNOVODSTVU
  • Najčešće NEPRAVILNOSTI koje je utvrdila D.R.I. u kontroli JP
 • MESTO i DATUM:
  • Beograd, 20. novembar 2019. - Centar za kulturu PALILULA - Vlada Divljan, Mitropolita Petra br. 8 (kod hale Pionir)
 • PREDAVAČI:
  • Snežana Matejić, saradnik IPC-a
  • Danijela Rajković, stručnjak za oblast zarada i drugih primanja zaposlenih u javnim preduzećima
  • Jelena Jovanović, urednik - konsultant IPC-a
  • dr Zoran Petrović, urednik - konsultant IPC-a
  • Jovana Dedić, urednik - konsultant IPC-a
  • Života Antić, vrhovni državni revizor u penziji
Detaljnije Prijava

IPC BESPLATNO JEDNODNEVNO SAVETOVANJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA

Jednodnevno savetovanje - Beograd
 • TEME:
  • Izmene ZAKONA O PDV i ZAKONA O POREZU NA DOGODAK GRAĐANA ...
  • Novi ZAKON O RAČUNOVODSTVU - PRIMENA OD 1. JANUARA 2020.
  • Pripreme za SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2019. i POPIS IMOVINE I OBAVEZA
  • Primena NOVIH i izmena postojećih MSFI
 • MESTO i DATUM:
  • Novi Sad, 18. novembar 2019. - SPENS
  • Beograd, 19. novembar 2019. - DKCB
  • Niš, 27. novembar 2019. - Regionalni centar za profesionalni razvoj
  • Vrnjačka Banja, 5. decembar 2019. - Hotel Breza
 • PREDAVAČI:
  • Jovana Dedić, urednik-konsultant IPC-a
  • dr Zoran Petrović, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije Prijava

IPC BESPLATNO JEDNODNEVNO SAVETOVANJA ZA KORISNIKE BUDŽETSKIH SREDSTAVA

Jednodnevno savetovanje - Beograd
 • TEMA:
  • PRIPREME ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2019. GODINU i POPIS IMOVINE I OBAVEZA
  • IZMENE ZAKONA O PDV I ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA...
  • PLATE, RACIONALIZACIJA I OGRANIČENJE ZAPOŠLJAVANJA U 2020. GODINI U JAVNOM SEKTORU
 • MESTO i DATUM:
  • Novi Sad, 18. novembar 2019. - SPENS
  • Beograd, 19. novembar 2019. - DKCB
  • Niš, 27. novembar 2019. - Regionalni centar za profesionalni razvoj
  • Vrnjačka Banja, 6. decembar 2019. - Hotel Breza
 • PREDAVAČI:
  • dr Natalija Borović, urednik - konsultant IPC-a
  • Jelena Jovanović, urednik - konsultant IPC-a
  • Branislava Šljivančanin, urednik - konsultant IPC-a
  • Života Antić, vrhovni državni revizor u penziji
Detaljnije Prijava

IPC JEDNODNEVNO SAVETOVANJA ZA JAVNE NABAVKE

Jednodnevno savetovanje - Beograd
 • TEMA:
  • NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
  • IZRADA PLANA NABAVKI ZA 2020. GODINU
  • AKTUELNOSTI i ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE
 • MESTO i DATUM:
  • VRNJAČKA BANJA, 5. decembar 2019. - Hotel FONTANA
  • BEOGRAD, 12. decembar 2019. - DKCB, Takovska 8 (kod RTS-a)
  • NOVI SAD, 15. januar 2020. - SPENS, Sutjeska 2
 • PREDAVAČI:
  • Dobrinka Gvozdenović - urednik - konsultant IPC-a za JAVNE NABAVKE
  • Jelena Jovanović - urednik - konsultant IPC-a za JAVNE NABAVKE
Detaljnije Prijava