Verzija 10.05 -14. oktobar 2019. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 73/2019

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

► Uvršteni su propisi koji  su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 73/2019 od 11.10.2019. godine:

  • Zakon o kontroli državne pomoći
  • Zakon o računovodstvu
  • Zakon o reviziji
  • Zakon o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom
  • Zakon o alternativnim investicionim fondovima

► Ostali propisi:

  • Zakon o računovodstvu - "Službeni glasnik RS", br. 62/2013 i 30/2018 (izmena dr. zakonom)

 

ČASOPIS - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

► U priručniku SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnih ministarstava, ažuriran je segment:

  • SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnog ministarstva o primeni propisa iz oblasti naknade za korišćenje javnih dobara

 

RAČUNAR - obračun kamata

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.

 

Modeli AKATA U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI

Nije bilo izmena.