Verzija 10.06 -15. oktobar 2019. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 73/2019

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

Nije bilo izmena.

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

► Dodaje se časopis:

  • BUDŽET br. 21 - 15. oktobar 2019. godine

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

► U priručniku SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnih ministarstava, ažuriran je segment:

  • STAVOVI UPRAVE CARINA o primeni carinskih propisa

 

Finansijsko - poreski RAČUNAR

Nije bilo izmena.

 

Finansijsko - poreski OBRASCI

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.