REVIZOR
Časopis za konsalting privredno-finansijskog poslovanja

Časopis Revizor
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
  • Računovodstvo, MRS i Revizija
  • Poreski sistem i PDV
  • Radno zakonodavstvo, zarade, doprinosi i PIO
  • Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
  • Privredno-finansijsko poslovanje preduzeća
  • Platni promet, finansijsko tržište i privredna društva

Sadržaj:

7 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
9 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor
11 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
14 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
14 1. Vlada Republike Srbije usvojila je nekoliko predloga zakona
14 2. Predložene izmene Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara
15 3. Objavljene su izmene i dopune četiri pravilnika za primenu Zakona o fiskalizaciji
15 4. Propisan je novi Obrazac PEP
16 5. Doneta je Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna “T-500”
16 6. Raspisan je javni poziv za dodelu subvencija za podršku radu turističkih agencija organizatora turističkih putovanja
17 7. Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u oktobru 2021. godine iznosi 0,9%
17 8. Prosečna zarada za avgust 2021. godine
17 9. Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za oktobar 2021. godine
18 10. Referentna kamatna stopa ostaje na nivou od 1,0%
19 PORESKI SISTEM
  Porez na dobit pravnih lica
21 Predložene dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica
23 Izmenjen je Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica
26 Izmenjen je Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica
  Porez na dohodak građana
29 Predložene izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana
  Porezi na imovinu
36 Predložene izmene i dopune Zakona o porezima na imovinu
43 RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
  Računovodstvo
45 Preknjižavanje sa računa “starog” na račune “novog” Kontnog okvira za privredna društva, zadruge i preduzetnike
  Zarade i drugi prihodi
52 Pravo na naknadu zarade/plate i uvećanu zaradu/platu zaposlenih koji (ne) rade na Dan primirja u Prvom svetskom ratu - 11. novembar 2021. godine
57 SOCIJALNO OSIGURANJE
58 Predložene izmene i dopune Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
63 Ažuriranje podataka promenom u CROSO i trajanje radnog odnosa na određeno vreme
65 CARINSKO POSLOVANJE
  Spoljnotrgovinsko i carinsko poslovanje
66 Komentar Predloga zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona
69 OSTALE AKTUELNE TEME
  Elektronsko poslovanje
71 Pojašnjenja u vezi primene elektronske fakture
  Ostale teme od značaja za poslovanje
80 Izmenjen je Zakon o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika
82 Prikaz novih rešenja u Zakonu o postupku registracije u APR-u
86 Doneta je Uredba o pravilima i uslovima za dodelu pomoći male vrednosti (de minimis pomoći) za obavljanje usluga od opšteg ekonomskog interesa
89 Izmena i raskid ugovora o otkupu stana
93 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Pitanja i odgovori
94 Odgovori na pitanja iz oblasti unosa i ažuriranja podataka u CROSO
  Službena mišljenja
97 Porez na dodatu vrednost
112 Porez na dohodak građana
113 Porezi na imovinu
121 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
123 Zarade i druga primanja
130 Doprinosi
132 Potrošačke cene i inflacija
135 Kamate
137 Ostali aktuelni podaci
138 Srednji kursevi stranih valuta u 2021. godini
141 KALENDAR OBAVEZA U NOVEMBRU 2021.
143 Kalendar poreskih i drugih obaveza za novembar 2021. godine
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor