REVIZOR
Časopis za konsalting privredno-finansijskog poslovanja

Časopis Revizor
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
 • Računovodstvo, MRS i Revizija
 • Poreski sistem i PDV
 • Radno zakonodavstvo, zarade, doprinosi i PIO
 • Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
 • Privredno-finansijsko poslovanje preduzeća
 • Platni promet, finansijsko tržište i privredna društva

Sadržaj:

 • 5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
 • 6 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor
 • 8 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
 • 10 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
  • 10 1. Referentna kamatna stopa zadržana je na nivou od 3,0% do 6. juna 2019. godine
  • 10 2. Objavljeni su podaci o kretanju potrošačkih cena u aprilu 2019. godine
  • 10 3. Obaveštenje Poreske uprave o uručenju rešenja o uplati obaveznog socijalnog osiguranja za poljoprivrednike
  • 11 4. Izmenjen je Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
  • 12 5. Prihodi od zakupa prostora u svojini grada Beograda uplaćuju se na uplatne račune javnih prihoda - obaveza obaveštavanja zakupaca od 1. maja 2019. godine
 • 13 PORESKI SISTEM
  • Poreski postupak i javni prihodi
  • 14 Naplata poreza i sporednih poreskih davanja
  • Porez na dodatu vrednost
  • 27 Poreski tretman prometa polovnih motornih vozila
  • Porezi na imovinu
  • 38 Objašnjenje u vezi nastanka obaveze po osnovu poreza na imovinu za zgrade u izgradnji, bez građevinske dozvole, odnosno za koje je protekao propisani period od pravosnažnosti građevinske dozvole, na kojima su izvedeni grubi građevinski radovi sa konstruktivnim sklopom
  • Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
  • 45 Objavljeno je Objašnjenje o postupku zajedničkog dogovaranja prema ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja
 • 55 RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA i MSFI
  • 57 Značaj interne revizije za korporativno upravljanje privrednim subjektom
 • 61 RADNI ODNOSI, ZARADE I DRUGI PRIHODI
  • Radni odnosi
  • 63 Zapošljavanje stranca koji poseduje vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca -
  • Zarade i drugi prihodi
  • 65 Korišćenje godišnjeg odmora zaposlenih u 2019. godini
 • 91 FINANSIJSKO POSLOVANJE - ostale teme
  • Devizno poslovanje
  • 93 Donet je Zakon o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima
  • Spoljnotrgovinsko i carinsko poslovanje
  • 98 Dopunjen je Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku
  • 99 Komentar Odluke o dopuni Odluke o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2019. godini
  • 100 Ovlašćeni privredni subjekat u skladu sa Carinskim zakonom
  • Turizam
  • 103 Razvoj zdravstvenog turizma i značaj banja u okviru zdravstvenog turizma
  • Ostalo
  • 110 Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju
 • 115 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠJENJA i SUDSKA PRAKSA
  • Službena mišljenja
  • 116 Porez na dodatu vrednost
  • 138 Porezi na imovinu
  • 145 Naknade za korišćenje javnih dobara
  • Sudska praksa
  • 147 Poreski postupak i poreska administracija
 • 149 AKTUELNI POSLOVNI i STATISTIČKI PODACI i KALENDAR OBAVEZA
  • 151 1. Zarade i druga primanja
  • 158 2. Doprinosi
  • 160 3. Potrošačke cene i inflacija
  • 162 4. Kamate
  • 163 5. Ostali aktuelni podaci
  • 164 6. Kalendar obaveza za maj 2019. godine
  • 166 7. Srednji kursevi stranih valuta u 2019. godini
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor

BUDŽET
Časopis za konsalting poslovanja korisnika budžetskih sredstava

Časopis Budžet
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
 • Budžetski sistem
 • Planiranje i finansiranje
 • Budžetsko računovodstvo
 • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru
 • Trezor - platni promet

Sadržaj:

 • 5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
 • 6 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet
 • 8 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet
 • 10 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
  • 10 1. Objavljeni su podaci o kretanju potrošačkih cena u aprilu 2019. godine
  • 10 2. Povećanje plata za zaposlene u predškolskim ustanovama - od plate za maj 2019. godine
  • 10 3. Sredstva za izmirenje obaveza Republike Srbije po osnovu izvršene konverzije kredita iz švajcarskih franaka u evre, obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije
  • 11 4. Predlog izmena i dopuna Zakona o glavnom gradu
  • 11 5. Program podrške podizanju inovacionih kapaciteta jedinica lokalne samouprave za 2019. godinu
  • 12 6. Zaštitnici prava osiguranika više neće biti u primarnim zdravstvenim ustanovama
  • 12 7. Republika Srbija u narednom periodu označena kao nosilac ekonomskog rasta celog regiona
 • 13 BUDŽETSKI SISTEM
  • 14 Izvršena je dopuna Zakona o budžetskom sistemu
 • 15 BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
  • 17 Pripadnost sredstava od zakupa kao vrste javnih prihoda koje naplaćuju korisnici budžetskih sredstava u 2019. godini
  • 32 Dopuna Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem
 • 33 PORESKI SISTEM
  • Poreski postupak i javni prihodi
  • 34 Naplata poreza i sporednih poreskih davanja
  • Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
  • 47 Objavljeno je Objašnjenje o postupku zajedničkog dogovaranja prema ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja
 • 57 RADNI ODNOSI, PLATE I DRUGI PRIHODI
  • 59 Korišćenje godišnjeg odmora zaposlenih u 2019. godini
 • 89 TREZOR - PLATNI PROMET
  • Lokalna samouprava
  • 90 Izmene i dopune Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
 • 91 ZDRAVSTVO
  • 93 Prekovremeni rad u zdravstvenim ustanovama
  • 100 Razvoj zdravstvenog turizma i značaj banja u okviru zdravstvenog turizma
 • 107 JAVNE NABAVKE
  • 109 Nabavka turističkih usluga, odnosno organizovanje ekskurzija sa stanovišta primene propisa iz oblasti javnih nabavki, PDV-a i turizma
 • 111 VODIČ KROZ DELATNOSTI
  • Lokalna samouprava
  • 112 Prihodi od zakupa prostora u svojini grada Beograda uplaćuju se na uplatne račune javnih prihoda
  • 114 Primanja od otkupa stanova u svojini grada Beograda uplaćuju se na uplatne račune javnih prihoda
  • Socijalna zaštita
  • 115 Novine u Posebnom kolektivnom ugovoru za socijalnu zaštitu
  • Prosveta
  • 120 Položaj i značaj učeničkog zadrugarstva u osnovnom i srednjem obrazovanju
  • 126 Normativno uređenje poslovanja učeničkih zadruga sa modelima akata o osnivanju i poslovanju
  • 133 Poreski tretman primanja zadrugara u učeničkim zadrugama
 • 135 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  • Pitanja i odgovori
  • 137 Budžetsko računovodstvo
  • 139 Porez na dobit pravnih lica
  • Službena mišljenja
  • 141 Poreski postupak i poreska administracija
  • 142 Porez na dodatu vrednost
  • 149 Porezi na imovinu
  • 151 Naknade za korišćenje javnih dobara
 • 153 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
  • 155 1. Zarade i druga primanja
  • 162 2. Doprinosi
  • 164 3. Potrošačke cene i inflacija
  • 166 4. Kamate
  • 167 5. Ostali aktuelni podaci
  • 168 6. Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
  • 171 7. Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za maj 2019. godine
  • 173 8. Kalendar obaveza za maj 2019. godine
  • 175 9. Srednji kursevi stranih valuta u 2019. godini
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet

PRAVNIK
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke

Časopis Pravnik
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke za primenu zakonodavne regulative namenjen pravnoj službi / sekretarima, direktorima (rukovodiocima), službi javnih nabavki kod korisnika sredstava budžeta (republički i lokalni nivo) i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
 • Radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
 • Javne nabavke
 • Javna svojina
 • Procesna prava
 • Poreski sistem
 • Imovinsko pravni odnosi
 • Vodič kroz delatnosti
 • Službena mišljenja i sudska praksa
 • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
 • Važne informacije za poslovanje

Sadržaj:

 • 5 RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
  • Radni odnosi
  • 6 Novine u Posebnom kolektivnom ugovoru za socijalnu zaštitu
  • Zapošljavanje
  • 11 Zapošljavanje stranca koji poseduje vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca -
  • Socijalno osiguranje
  • 13 Novine u zdravstvenom osiguranju
 • 23 JAVNE NABAVKE
  • 24 Neobaveznost primene pečata u postupcima javnih nabavki
  • 26 Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
  • 30 Odgovori na pitanja iz prakse
 • 33 PROCESNA PRAVA
  • 35 Inspekcijski nadzor - Kontrolne liste
 • 39 BUDŽETSKI SISTEM
  • 40 Pravo na višegodišnje ugovaranje kod korisnika budžetskih sredstava
 • 43 VODIČ KROZ DELATNOSTI
  • Prosveta
  • 45 Organizacija i ostvarivanje nastave u prirodi i ekskurzije u osnovnoj školi
  • 49 Organizacija i ostvarivanje ekskurzije u srednjoj školi
  • 53 Akreditacija visokoškolskih ustanova i studijskih programa
  • Zdravstvo
  • 58 Komentar novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti
  • Privreda
  • 76 Evidentiranje stvarnih vlasnika
 • 79 SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  • Službena mišljenja
  • 81 Radni odnosi
  • 84 Bezbednost i zdravlje na radu
  • Sudska praksa
  • 85 Radni odnosi
 • 89 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  • Pregled propisa
  • 91 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  • Propisi u proceduri
  • 97 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
  • 98 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
 • 99 VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
  • 101 Aktuelnosti iz određenih oblasti
  • 101 Radni odnosi
  • 113 Socijalno osiguranje
  • 101 Javne nabavke
  • 101 Budžetski sistem
  • 102 Poreski sistem
  • 102 Državna uprava
  • 103 Prosveta
  • 104 Odbrana, bezbednost i unutrašnji poslovi
  • 106 Rokovi poslovnih obaveza - maj 2019. godine -
 • 109 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
  • 111 1. Zarade i druga primanja
  • 118 2. Doprinosi
  • 119 3. Potrošačke cene i inflacija
  • 121 4. Kamate
  • 122 5. Ostali aktuelni podaci
  • 123 6. Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
  • 126 7. Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za maj 2019. godine
  • 128 8. Kalendar obaveza za maj 2019. godine
  • 130 9. Srednji kursevi stranih valuta u 2019. godini
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik

DIREKTOR-menadžer
vodič kroz pravno-finansijsko poslovanje i menadžment

Časopis Direktor
Vodič kroz pravno-finansijsko poslovanje i menadžment namenjen je direktorima i rukovodiocima u ustanovama korisnicima budžetskih sredstava, javnim preduzećima i privrednim društvima
 • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
 • Instrukcije za poslovanje
 • Ekonomsko - poslovno okruženje i druge aktuelnosti
 • Menadžment u praksi

Sadržaj:

 • 5 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  • Pregled propisa
  • 6 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  • Propisi u proceduri
  • 12 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
  • 12 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
 • 13 INSTRUKCIJE ZA POSLOVANJE
  • Zapošljavanje
  • 15 Zapošljavanje stranca koji poseduje vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca -
  • Socijalno osiguranje
  • 17 Obaveze poslodavaca pri zapošljavanju penzionera u skladu sa novim Zakonom o zdravstvenom osiguranju
  • Javne nabavke
  • 26 Neobaveznost primene pečata u postupcima javnih nabavki
  • Poreski sistem
  • 28 Godišnji porez na dohodak građana za 2018. godinu - rok za podnošenje poreske prijave - do 15. maja 2019. godine -
  • Prosveta
  • 30 Organizacija i ostvarivanje nastave u prirodi i ekskurzije u osnovnoj školi
  • 34 Organizacija i ostvarivanje ekskurzije u srednjoj školi
  • Zdravstvo
  • 38 Komentar novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti
  • Privreda
  • 56 Evidentiranje stvarnih vlasnika
 • 59 EKONOMSKO-PPRIVREDNI PREGLED
  • 61 Stabilizacija uz blagi ekonomski rast
  • 69 Aktuelnosti
  • 69 - Makroekonomska kretanja
  • 71 - Bankarstvo
  • 71 - Međudržavna saradnja
  • 72 - Državna uprava i lokalna samouprava
  • 73 - Prosveta
  • 74 - Ostale aktuelnosti
  • 76 Rokovi poslovnih obaveza - maj 2019. godine
 • 85 MENADŽMENT U PRAKSI
  • 80 Finansijska analiza u cilju smanjenja rizika poslovanja
  • 86 Ortački biznis - da ili ne
 • 93 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
  • 95 1. Zarade i druga primanja
  • 102 2. Doprinosi
  • 103 3. Potrošačke cene i inflacija
  • 105 4. Kamate
  • 106 5. Ostali aktuelni podaci
  • 107 6. Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
  • 110 7. Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za maj 2019. godine
  • 112 8. Kalendar obaveza za maj 2019. godine
  • 114 9. Srednji kursevi stranih valuta u 2019. godini
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor