REVIZOR
Časopis za konsalting privredno-finansijskog poslovanja

Časopis Revizor
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
 • Računovodstvo, MRS i Revizija
 • Poreski sistem i PDV
 • Radno zakonodavstvo, zarade, doprinosi i PIO
 • Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
 • Privredno-finansijsko poslovanje preduzeća
 • Platni promet, finansijsko tržište i privredna društva

Sadržaj:

5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
6 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor
7 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
9 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
9 1. Minimalna cena rada za 2021. godinu iznosiće 183,93 dinara (“neto”) po radnom času
9 2. Mesečna inflacija (potrošačke cene) u avgustu 2020. godine iznosi -0,1%
9 3. Referentna kamatna stopa ostaje na nivou od 1,25%
10 4. Izmenjen je Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Katarom
10 5. Potpisan je Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Hong Kongom
11 PORESKI SISTEM
  Porez na dobit pravnih lica
13 Oporezivanje prihoda od dividendi nerezidentnih pravnih lica
  Fiskalne kase
25 Promet za koji ne postoji obaveza evidentiranja preko fiskalne kase
51 RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
  Revizija
53 Ugovaranje revizije redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2020. godinu i konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja za 2020. godinu
  Računovodstvo
75 Revalorizacija otplatnih rata i ostatka duga za prodate stanove u društvenoj svojini na dan 30. juna 2020. godine
77 RADNI ODNOSI, ZARADE I DRUGI PRIHODI
  Zarade i drugi prihodi
79 Minimalna cena rada za 2021. godinu iznosiće 183,93 dinara po radnom času
83 Evidencija i plaćanje poreza i doprinosa za angažovanje sezonskih radnika
86 Poreski aspekt prihoda po osnovu ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju
93 SOCIJALNO OSIGURANJE
95 Usaglašavanje podataka sa izmenjenim i dopunjenim šifarnicima u croso do 31. decembra 2020. godine
99 OSTALE AKTUELNE TEME
  Turizam
101 Podrška radu hotelske industrije
  Ostale teme od značaja za poslovanje
106 Obaveze i odgovornost poslodavca u postupku izvršenja na zaradi posle ukidanja vanrednog stanja
109 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
111 Porez na dodatu vrednost
124 Porez na dohodak građana
137 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDAR OBAVEZA
139 Zarade i druga primanja
146 Doprinosi
148 Potrošačke cene i inflacija
151 Kamate
153 Ostali aktuelni podaci
154 Kalendar državnih i verskih praznika i školskih raspusta
156 Kalendar obaveza za septembar 2020. godine
159 Srednji kursevi stranih valuta u 2020. godini
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor

BUDŽET
Časopis za konsalting poslovanja korisnika budžetskih sredstava

Časopis Budžet
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
 • Budžetski sistem
 • Planiranje i finansiranje
 • Budžetsko računovodstvo
 • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru
 • Trezor - platni promet

Sadržaj:

5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
6 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet
8 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet
10 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
10 1. Minimalna cena rada za 2021. godinu iznosiće 183,93 dinara (“neto”) po radnom času
10 2. Mesečna inflacija (potrošačke cene) u avgustu 2020. godine iznosi -0,1%
11 3. Referentna kamatna stopa ostaje na nivou od 1,25%
11 4. Prava i obaveze udruženja, zadužbina i fondacija kada se registruju u Republici Srbiji
11 5. Angažovanje pedagoških asistenata
12 6. Registar zdravstvenih ustanova i jedinstvena evidencija subjekata u zdravstvu
13 BUDŽETSKI SISTEM
14 (Ne)obaveznost upotrebe pečata u poslovanju državnih organa, organizacija i imaoca javnih ovlašćenja
17 PLANIRANJE I FINANSIRANJE
21 Evidentiranje primljenih sredstava i izvršenih rashoda i izdataka iz projektnih i programskih zajmova
25 Revalorizacija otplatnih rata i ostatka duga za prodate stanove u društvenoj svojini na dan 30. juna 2020. godine
27 PORESKI SISTEM
  Ostali porezi
29 Promet za koji ne postoji obaveza evidentiranja preko fiskalne kase
51 RADNI ODNOSI, PLATE I DRUGI PRIHODI
  Radni odnosi
52 Minimalna cena rada za 2021. godinu iznosiće 183,93 dinara po radnom času
56 Otkaz ugovora o radu u slučaju viška zaposlenih
65 VODIČ KROZ DELATNOSTI
  Lokalna samouprava
66 Radna uspešnost i napredovanje državnih službenika
  Ostale delatnosti
73 Početak primene zakona o sprečavanju korupcije
83 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
85 Porez na dodatu vrednost
88 Porez na dohodak građana
89 Porezi na imovinu
91 PRILOG: Poslovanje osnovnih i srednjih škola U ŠKOLSKOJ 2020/2021
92 Planiranje prihoda i primanja osnovnih i srednjih škola
100 Primanja zaposlenih u osnovnim i srednjim školama prema posebnom kolektivnom ugovoru (pravo, obračun i poreski tretman)
125 Poreski tretman usluga obrazovanja
134 Novine u ostvarivanju nastave u osnovnoj školi
142 Sukob interesa u ustanovama obrazovanja
145 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
147 Zarade i druga primanja
154 Doprinosi
156 Potrošačke cene i inflacija
159 Kamate
161 Ostali aktuelni podaci
162 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
167 Kalendar državnih i verskih praznika i školskih raspusta
169 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za septembar 2020. godine
172 Kalendar obaveza za septembar 2020. godine
175 Srednji kursevi stranih valuta u 2020. godini
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet

PRAVNIK
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke

Časopis Pravnik
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke za primenu zakonodavne regulative namenjen pravnoj službi / sekretarima, direktorima (rukovodiocima), službi javnih nabavki kod korisnika sredstava budžeta (republički i lokalni nivo) i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
 • Radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
 • Javne nabavke
 • Javna svojina
 • Procesna prava
 • Poreski sistem
 • Imovinsko pravni odnosi
 • Vodič kroz delatnosti
 • Službena mišljenja i sudska praksa
 • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
 • Važne informacije za poslovanje

Sadržaj:

5 RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
  Radni odnosi
6 Prikaz PKU za zaposlene u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja
14 Odgovori na pitanja iz oblasti radnih odnosa
  Zapošljavanje
19 Program podsticanja zapošljavanja mladih “Moja prva plata”
23 Usaglašavanje podataka sa izmenjenim i dopunjenim šifarnicima u CROSO do 31. decembra 2020. godine
27 JAVNE NABAVKE
29 Sadržina odluke kojom se okončava postupak javne nabavke
34 Odgovori na pitanja iz prakse
51 PROCESNA PRAVA
53 Dodela sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja
54 Obaveze i odgovornost poslodavca u postupku izvršenja na zaradi posle ukidanja vanrednog stanja
69 JAVNA SVOJINA
59 Mogućnosti i način otuđenja pokretnih stvari iz javne svojine
63 VODIČ KROZ DELATNOSTI
  Prosveta
65 Novine u ostvarivanju nastave u osnovnoj školi
73 Sukob interesa u ustanovama obrazovanja
  Privreda
76 Pravo na bolovanje zakonskog zastupnika koji je u radnom odnosu
79 ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI
81 Informacije o radnom odnosu i medicinskoj dokumentaciji zaposlenih kao informacije od javnog značaja
83 SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
84 Elektronsko poslovanje
86 Upravni postupak
87 Privredna društva
  Sudska praksa
88 Radni odnosi
95 Obligacioni odnosi
97 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  Pregled propisa
98 Propisi objavljeni u službenim glasilima izmeðu dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
104 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
104 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
  Vodič kroz propise
105 Početak primene zakona o sprečavanju korupcije
115 VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
116 Aktuelnosti iz određenih oblasti
116 Javne nabavke
117 Javna svojina
117 Lokalna samouprava
118 Prosveta
119 Zdravstvo
120 Privreda
121 Rokovi poslovnih obaveza - septembar 2020. godine -
123 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
124 Zarade i druga primanja
131 Doprinosi
133 Potrošačke cene i inflacija
135 Kamate
136 Ostali aktuelni podaci
137 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
142 Kalendar državnih i verskih praznika i školskih raspusta
144 Kalendari obrazovno-vaspitnog rada u osnovnim i srednjim školama za školsku 2020/2021. godinu
148 Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za septembar 2020. godine
151 Kalendar obaveza za septembar 2020. godine
153 Srednji kursevi stranih valuta u 2020. godini
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik

DIREKTOR-menadžer
vodič kroz pravno-finansijsko poslovanje i menadžment

Časopis Direktor
Vodič kroz pravno-finansijsko poslovanje i menadžment namenjen je direktorima i rukovodiocima u ustanovama korisnicima budžetskih sredstava, javnim preduzećima i privrednim društvima
 • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
 • Instrukcije za poslovanje
 • Ekonomsko - poslovno okruženje i druge aktuelnosti
 • Menadžment u praksi

Sadržaj:

5 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  Pregled propisa
6 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
12 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
12 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
  Vodič kroz propise
13 Početak primene Zakona o sprečavanju korupcije
23 INSTRUKCIJE ZA POSLOVANJE
  Radni odnosi
25 Prikaz PKU za zaposlene u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja
  Zapošljavanje
33 Program podsticanja zapošljavanja mladih “Moja prva plata”
  Prosveta
37 Sukob interesa u ustanovama obrazovanja
  Privreda
40 Pravo na bolovanje zakonskog zastupnika koji je u radnom odnosu
38 Prikaz dopune Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje i Aneksa I Posebnog kolektivnog ugovora za predškolske ustanove čiji je osnivač grad Beograd
43 EKONOMSKO-PRIVREDNI PREGLED
45 Srpska ekonomija u doba korone: rezultati u proteklom delu 2020. godine i perspektive za poslednje tromesečje tekuće godine
55 Kretanja najznačajnijih makroekonomskih indikatora u periodu 2000-2020. godine
65 Javna potrošnja u Republici Srbiji u periodu januar-jun 2020. godine
74 Aktuelnosti
74 Makroekonomska kretanja
77 Zapošljavanje
77 Javne nabavke
78 Javna svojina
79 Prosveta
80 Zdravstvo
80 Privreda
81 Ostale aktuelnosti
83 Ekonomske zanimljivosti
85 Poslovne obaveze u septembru i oktobaru 2020. godine
89 MENADŽMENT U PRAKSI
91 Kako sačuvati dobavljače i kupce u kriznom periodu
95 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
96 Zarade i druga primanja
97 Doprinosi
99 Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2020. godini
100 Kamate
101 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
106 Kalendar državnih i verskih praznika i školskih raspusta
108 Kalendari obrazovno-vaspitnog rada u osnovnim i srednjim školama za školsku 2020/2021. godinu
112 Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za septembar 2020. godine
115 Kalendar obaveza za septembar 2020. godine
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor