POSEBNA POGODNOST
za PRETPLATNIKE
na PRIRUČNIKE
za prisustvo
IPC SAVETOVANJU
od 17-19. septembra 2014.
u VRNJAČKOJ BANJI

PRIRUČNIK za primenu
KONTNOG OKVIRA
za privredna društva, zadruge i preduzetnike

 

detaljnije>>

PRIRUČNICI za
BUDŽETSKE KORISNIKE

 

detaljnije>>

PRIRUČNIK za
JAVNE NABAVKE

 

detaljnije>>

 

1.3. Minimalna zarada

 

Period primene

Minimalna zarada*

"Sl. glasnik RS", broj

januar - maj 2011.

95,00 din. (neto po radnom času)

35/2011

jun - decembar 2011.

102,00 din. (neto po radnom času)

35/2011

 

* Zaposleni koji ostvaruje minimalnu zaradu ima pravo na uvećanje po osnovu "minulog rada" i po drugim osnovama iz člana 118. Zakona o radu, kao i pravo na "topli obrok" i regres za godišnji odmor.

1.3.1. IZNOS MINIMALNE ZARADE PO MESECIMA za 2011. godinu

Odluka o visini minimalne zarade za period januar-maj i jun-decembar 2011. godine doneta je i objavljena je u "Službenom glasniku RS", broj 35/2011.

Ovom odlukom utvrđena je minimalna zarada za period januar-maj 2011. godine u iznosu od 95,00 dinara (neto) po radnom času, a za period jun-decembar 2011. godine u iznosu od 102.00 dinara (neto) po radnom času.

Obračun osnovnog iznosa minimalne zarade (bez obaveznih dodatnih uvećanja na koja zaposleni ima pravo: minuli rad, topli obrok, regres i dr.) po mesecima je sledeći:

a) za isplate koje su izvršene u periodu od 1. januara do 31. maja 2011. godine (sa iznosom minimalne zarade od 95,00 dinara neto po radnom času):

 

Za mesec

Minimalna neto zarada
po času rada

Mogući broj časova rada

Mesečni neto iznos
min. zarade
(kol. 2 x kol. 3)

Mesečni bruto
iznos min.  zarade
(kol. 4. - 877,20) : 0,701

1.

2.

3.

4.

5.

Januar 2011. godine

95,00 din.

168

15.960,00

21.516,12

Februar 2011. godine

95,00 din.

160

15.200,00

20.431,95

Mart 2011. godine

95,00 din.

184

17.480,00

23.684,45

April 2011. godine

95,00 din.

168

15.960,00

21.516,12

Maj 2011. godine

95,00 din.

176

16.720,00

22.600,29

 

b) za isplate koje se vrše u periodu od 1. juna do 31. decembra 2011. godine (kada važi minimalna zarada od 102,00 dinara neto po radnom času), nezavisno na koji se mesec isplate odnose (zato dajemo sve mesece ove godine):

 

Za mesec

Minimalna neto zarada
po času rada

Mogući broj časova rada

Mesečni neto iznos
min. zarade
(kol. 2 x kol. 3)

Mesečni bruto
iznos min.  zarade
(kol. 4. - 877,20) : 0,701

1.

2.

3.

4.

5.

Januar 2011. godine

102,00 din.

168

17.136,00

23.194,00

Februar 2011. godine

102,00 din.

160

16.320,00

22.030,00

Mart 2011. godine

102,00 din.

184

18.768,00

25.522,00

April 2011. godine

102,00 din.

168

17.136,00

23.194,00

Maj 2011. godine

102,00 din.

176

17.952,00

24.358,00

Jun 2011. godine

102,00 din.

176

17.952,00

24.358,00

Jul 2011. godine

102,00 din.

168

17.136,00

23.194,00

Avgust 2011. godine

102,00 din.

184

18.768,00

25.522,00

Septembar 2011. godine

102,00 din.

176

17.952,00

24.358,00

Oktobar 2011. godine

102,00 din.

168

17.136,00

23.194,00

Novembar 2011. godine

102,00 din.

176

17.952,00

24.358,00

Decembar 2011. godine

102,00 din.

176

17.952,00

24.358,00