REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Pravnik
Beograd, 5. oktobar 2017. Broj: 10/2017
SADRŽAJ:
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
Radni odnosi
Prikaz Uredbe o Katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru
Utvrđena je minimalna cena rada za 2018. godinu
JAVNE NABAVKE
Odluke kojima se okončava postupak javne nabavke
Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
Odgovori na pitanja iz prakse
PROCESNA PRAVA
Obaveštavanje u upravnom postupku
PORESKI POSTUPAK
Utvrđivanje činjenica u poreskom postupku
VODIČ KROZ DELATNOSTI
Prosveta
Prikaz novina u osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
Prikaz novina u visokom obrazovanju
Novine u stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika
Kultura
Sticanje statusa lica koji samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture
Socijalna zaštita
Aktuelne cene usluga u porodičnom smeštaju
Nominalni iznosi prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
Službena mišljenja
Radni odnos
Javne nabavke
Sudska praksa
Radni odnosi
PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
Pregled propisa
Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
Propisi u proceduri
Aktivnosti Vlade Republike Srbije
Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
Vodič kroz propise
Donet je zakon koji propisuje strožije uslove za prodaju poljoprivrednog zemljišta strancima
VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
Aktuelnosti iz određenih oblasti
Evropske integracije
Zakonodavne i sudske aktivnosti
Radni odnosi
Lokalna samouprava
Zdravstvo
Prosveta
Socijalna zaštita
Pravosuđe
Rokovi poslovnih obaveza - oktobar 2017. godine -
AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA

 

Glavni urednik:
Aleksandra Jelača
Odgovorni i kreativni urednik:
Zoran Kovačević
Urednici:
Dobrinka Gvozdenović, mr Slavica Kulić, Ljubinka Kovačević