REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Budzet
Beograd, 12. oktobar 2017. Broj: 20/2017

 

SADRŽAJ:

 

AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
UVODNIK (Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet)
NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet
AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
1. Revalorizacija rata za prodate stanove pod 30.9.2017. godine
2. Referentna kamatna stopa smanjena je i sada iznosi 3,50%
3. Sprovođenje Akcionog plana za Poglavlje 23 i početak pregovora o Poglavlju 31
4. Stručno usavršavanje u javnoj upravi
5. Počinje sprovođenje projekta “Reforma poreza na imovinu”
6. Novi zakoni o zdravstvenom osiguranju i o zdravstvenoj zaštiti do kraja godine
7. Usvojeni su Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Zakon o visokom obrazovanju
8. Jedinstven registar ustanova i zaposlenih sa nastavno-naučnim, naučnim, istraživačkim i stručnim zvanjima
9. U izradi novi Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom i izmene Zakona o socijalnoj zaštiti
PLANIRANJE I FINANSIRANJE
Izmena finansijskog plana povodom rebalansa budžeta
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
Knjigovodstveno evidentiranje nabavke opreme putem finansijskog lizinga
POREZI I PORESKI POSTUPAK
Utvrđivanje činjenica u poreskom postupku
Pravo na PDV nadoknadu i način njene isplate poljoprivredniku
Komentar novog Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju
Oporezivanje prava korišćenja građevinskog zemljišta porezom na prenos apsolutnih prava
RADNI ODNOSI, PLATE I NAKNADE
Od 1. januara 2018. godine minimalna cena rada iznosi 143,00 dinara po radnom času
Primena propisa o radu kroz prikaz službenih mišljenja nadležnih ministarstava
TREZOR - PLATNI PROMET
Ukidanje pečata na nalozima platnog prometa u dinarima, na nalogu za plaćanje prema inostranstvu, zahtevu za registraciju menice i na samoj menici, kao i na dokumentaciji za otvaranje računa kod banke od 1. oktobra 2017. godine
ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE I SLUŽBENA MIŠLJENJA
Službena mišljenja
Porez na dodatu vrednost
Radni odnosi
AKTUELNI POSLOVNI i STATISTIČKI PODACI
I KALENDARI OBAVEZA
 
Glavni urednik:
mr Slavica Kulić
Odgovorni i kreativni urednik:
Zoran Kovačević
Urednici:
Aleksandra Jelača - Radni odnosi i pravno poslovanje
dr Natalija Borović - Budžetsko računovodstvo i planiranje
Dragoš Ristić - Budžetsko računovodstvo
Branislava Šljivančanin - Poslovanje zdravstvenih ustanova
Sanja Filipović - Poslovanje budžetskih korisnika
Jovana Dedić - PDV, Porez na dobit i poreski sistem
Snežana Radović - Porezi na imovinu, PDV i poreski sistem
Snežana Matejić - Poreski postupak i ZPPPA
Ljubinka Kovačević - Javne nabavke
Jelena Jovanović - Radni odnosi