N O V O   !  !  !
Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

WEB APLIKACIJA - ONLINE

Od 1.9.2016. pretplatnicima IPC-a dostupna je nova web aplikacija elektronskih paketa:

FiP, RaP i JaN

Za sve dodatne informacije
obratite se na tel: 011/366-02-28
ili e-mail: onlinepropisi@ipc.rs

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje poslova i
polaganje ispita za SLUŽBENIKA
za JAVNE NABAVKE


OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


PRIRUČNICI

ZARADE,
NAKNADE i DRUGI PRIHODI
FIZIČKIH LICA

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>


PRIRUČNICI za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnike>>


PRIRUČNIK za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

AKTUELNE
INFORMACIJEDOSTAVLJANJE REŠENJA ZA POLJOPRIVREDNIKE PO OSNOVU DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

(Vest je objavljena 13-07-2017)

detaljnije>>


OBJAVLJENI SU PODACI O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U JUNU 2017. GODINE

(Vest je objavljena 12-07-2017)

detaljnije>>


REFERENTNA KAMATNA STOPA ZADRŽANA JE NA NIVOU OD 4% DO 10. AVGUSTA 2017. GODINE

(Vest je objavljena 10-07-2017)

detaljnije>>


NOVI IZNOSI REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI OD 1. JULA 2017. GODINE

(Vest je objavljena 04-07-2017)

detaljnije>>


OBJAVLJENI SU PODACI O PROSEČNOJ ZARADI ZA MAJ 2017. GODINE

(Vest je objavljena 26-06-2017)

detaljnije>>


NAJVIŠA MESEČNA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA PERIOD OD 1.7. DO 31.7.2017. GODINE IZNOSI 324.300 DINARA

(Vest je objavljena 26-06-2017)

detaljnije>>


ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME ZA 2017. GODINU

(Vest je objavljena 23-06-2017)

detaljnije>>


Statistički podaci, stope, doprinosi, naknade


Index potrošačkih cena
za jun 2017. godine
|12.7.2017.|


Inflacija merena Indexom
potrošačkih cena za jun 2017.
|12.7.2017.|


Prosečne bruto zarade
za maj 2017. godine
|26.6.2017.|


Prosečne neto zarade
za maj 2017. godine
|26.6.2017.|


Mesečne stope zatezne kamate
|8.7.2016.|


Minimalna zarada


Kursna lista 21.7.2017
EUR EUR 120,6135
USD USD 103,7089
CHF CHF 109,0045
 

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 18-21. oktobar 2017.

Palić

 

Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM,
FINANSIJSKOM i BUDŽETSKOM POSLOVANJU

 

Novine i aktuelnosti u PRAVNOM POSLOVANJU

 

  Detaljnije >>

Elektronska prijava

PDF prijava

 

 


JAVNE NABAVKE - primena u praksi

 

  Detaljnije >>

Elektronska prijava

PDF prijava

 

 

 

PRETPLATA za 2017. godinu na IPC izdanja
uz VELIKE POGODNOSTI

Pogodnosti pretplate za 2017. godinu za
PRIVREDNA DRUŠTVA I JAVNA PREDUZEĆA
  detaljnije >>

Pogodnosti pretplate za 2017. godinu za
KORISNIKE BUDŽETSKIH SREDSTAVA
  detaljnije >>

Pogodnosti pretplate za 2017. godinu za
SLUŽBU za JAVNE NABAVKE
  detaljnije >>

 

IPC.Časopisi - novine i primena u praksi

 

IPC. Finansije, Porezi i Računovodstvo - FiP
- poslovno-finansijski elektronski paket

 

Poslednja izmena elektronskog paketa IPC.FiP za ažuriranje putem interneta je:

- Izmena 6.11 - 22. jul 2017. godine

 

IPC Finansije

SADRŽAJ PROGRAMSKOG PAKETA:
ČASOPISI - Revizor i Budžet
PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

ŽUTE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa
Finansijsko-poreski RAČUNAR
Finansijsko-poreski OBRASCI
Modeli OPŠTIH AKATA
detaljnije>>

 

IPC.Radno i Poslovno pravo - RaP
- poslovni elektronski paket

 

Poslednja izmena elektronskog paketa IPC.RaP za ažuriranje putem interneta je:

- Izmena 6.11 - 22. jul 2017. godine

 

IPC.RaP

SADRŽAJ PROGRAMSKOG PAKETA:
ČASOPISI - Pravnik i Direktor
PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

PLAVE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa
RAČUNAR
Modeli AKATA

 

ŽUTE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa

ŽUTE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa

ZK

ŽUTA KNJIGA - Računovodstvo
ŽUTA KNJIGA - Porezi
ŽUTA KNJIGA - Rad i zarade
ŽUTA KNJIGA - Budžet
ŽUTA KNJIGA - Privredno - finansijsko poslovanje