PRIRUČNICI

N O V O - potpuno ažurno!!!
PRIRUČNIK za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

detaljnije>>


N O V O!!!
PRIRUČNICI za
BUDŽETSKE KORISNIKE

detaljnije>>


PRIRUČNICI za
JAVNE NABAVKE

detaljnije>>
pretplata na priručnike>>

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU

BEOGRAD
27. maj - 25. jun 2016.

detaljnije>>

AKTUELNE
INFORMACIJE

REFERENTNA KAMATNA STOPA ZADRŽANA JE NA NIVOU OD 4,25% DO 9. JUNA 2016. GODINE

(Ova vest je objavljena 17-05-2016)

detaljnije>>


KONTROLNE LISTE ZA SPROVOĐENJE INSPEKCIJSKOG NADZORA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

(Ova vest je objavljena 16-05-2016)

detaljnije>>


INDEKS POTROŠAČKIH CENA za APRIL 2016. godine

(Ova vest je objavljena 12-05-2016)

detaljnije>>


KONTROLNE LISTE ZA SPROVOĐENJE INSPEKCIJSKOG NADZORA

(Ova vest je objavljena 05-05-2016)

detaljnije>>


NAJNIŽA MESEČNA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA PERIOD OD 1.5. DO 31.7.2016. GODINE IZNOSI 21.012 DINARA

(Ova vest je objavljena 30-04-2016)

detaljnije>>


NERADNI DANI ZA VREME VASKRŠNJEG PRAZNIKA I PRAZNIKA RADA OD 29. APRILA  DO 3. MAJA 2016. GODINE

(Ova vest je objavljena 22-04-2016)

detaljnije>>


NOVI PRAVILNIK O OBRASCIMA TROMESEČNIH IZVEŠTAJA O REALIZACIJI GODIŠNJEG, ODNOSNO TROGODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA

(Ova vest je objavljena 15-04-2016)

detaljnije>>


RODNO ODGOVORNO BUDŽETIRANJE U POSTUPKU PRIPREME BUDŽETA ZA 2017. GODINU

(Ova vest je objavljena 13-04-2016)

detaljnije>>


ODLAGANJE PLAĆANJA PORESKOG DUGA DO 60 MESECI UZ OTPIS KAMATE

(Ova vest je objavljena 06-04-2016)

detaljnije>>


PORESKA UPRAVA OBJAVILA KORISNIČKO UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE O OBRAČUNATOM POREZU SAMOOPOREZIVANJEM OD STRANE FIZIČKOG LICA KAO PORESKOG OBVEZNIKA NA OBRASCU PP OPO

(Ova vest je objavljena 04-04-2016)

detaljnije>>


OBJAŠNJENJE MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI MOGUĆNOSTI ODLAGANJA PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA NAJVIŠE DO 60 RATA, SHODNO ZAKONU KOJI UREĐUJE PORESKI POSTUPAK I PORESKU ADMINISTRACIJU

(Ova vest je objavljena 28-03-2016)

detaljnije>>


OBJAŠNJENJE U VEZI SA GODIŠNJIM POREZOM NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2015. GODINU

(Ova vest je objavljena 22-03-2016)

detaljnije>>


OBAVEZA OBJAVLJIVANJA NA INTERNET STRANICI ZA KORISNIKE JAVNIH SREDSTAVA

(Ova vest je objavljena 17-03-2016)

detaljnije>>


OD 15. MARTA 2016. GODINE RF PIO JE OMOGUĆIO ELEKTRONSKU PREDAJU PRIJAVE M-4 ZA 2015. GODINU

(Ova vest je objavljena 16-03-2016)

detaljnije>>


NOVI OBRAZAC PPDG-2R KOJI SE MOŽE PODNETI U ELEKTRONSKOM ILI PISANOM OBLIKU ZA UTVRĐIVANJE GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2015. GODINU

(Ova vest je objavljena 16-03-2016)

detaljnije>>


DONET JE PRAVILNIK O POSTUPANJU PORESKE UPRAVE I PORESKOG OBVEZNIKA U POSTUPKU ODLAGANJA PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA NA RATE

(Ova vest je objavljena 16-03-2016)

detaljnije>>


Statistički podaci, stope, doprinosi, naknade

Prosečne bruto zarade
za april 2016. godine
|25.5.2016.|


Prosečne neto zarade
za april 2016. godine
|25.5.2016.|


Index potrošačkih cena
za april 2016. godine
|12.5.2016.|


Inflacija merena Indexom
potrošačkih cena za april 2016.
|12.5.2016.|


Mesečne stope zatezne kamate
|11.2.2016.|


Minimalna zarada
|1.10.2014.|


Kursna lista 01.06.2016
EUR EUR 122,9607
USD USD 110,5563
CHF CHF 111,1660
 

IPC višednevno SAVETOVANJE
Vrnjačka Banja, 8-11. jun 2016.
- bez plaćanja kotizacije za pretplatnike IPC-a -

Predavanja se održavaju u hotelu Breza

detaljnije>>

VB

 

Novine i aktuelnosti u FINANSIJSKO - PRAVNOM POSLOVANJU

detaljnije pdf>>

 

JAVNE NABAVKE - primena u praksi

detaljnije pdf>>

 

Obračun i plaćanje POREZA NA DOBIT PO ODBITKU na usluge
i ostale prihode koji se plaćaju stranim pravnim licima

VR. BANJA, 10. jun 2016.

detaljnije>>

OBUKA za polaganje ispita za SLUŽBENIKA
za JAVNE NABAVKE

BEOGRAD, 16. i 17. jun 2016.

detaljnije>>

IPC.Časopisi - novine i primena u praksi

 

IPC. Finansije, Porezi i računovodstvo - IPC.FiP
- poslovno-finansijski elektronski paket

 

Poslednja izmena elektronskog paketa IPC.FiP za ažuriranje putem interneta je:

- Izmena 4.10 - 27. maj 2016. godine

 

IPC Finansije

SADRŽAJ PROGRAMSKOG PAKETA:
ČASOPISI - Revizor i Budžet
PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

ŽUTE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa
Finansijsko-poreski RAČUNAR
Finansijsko-poreski OBRASCI
Modeli OPŠTIH AKATA
detaljnije>>

 

IPC.Radno Pravo i poslovni pravo - IPC.RaP
- poslovni elektronski paket

 

Poslednja izmena elektronskog paketa IPC.RaP za ažuriranje putem interneta je:

- Izmena 4.10 - 27. maj 2016. godine

 

IPC.RaP

SADRŽAJ PROGRAMSKOG PAKETA:
ČASOPISI - Pravnik i Direktor
PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

PLAVE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa
RAČUNAR
Modeli AKATA
detaljnije>>

 

IPC.Priručnici - novine i primena propisa u praksi

1. Priručnici za javne nabavke - detaljnije>>

2. Priručnik za obračun poreza i doprinosa na zarade-plate - detaljnije>>

3. Priručnici za budžetske korisnike - detaljnije>>

4. Priručnik za primenu Kontnog okvira - detaljnije>>

 

Prijava za IPC savetovanja - obuke

 

ŽUTE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa

ŽUTE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa

ZK

ŽUTA KNJIGA - Računovodstvo
ŽUTA KNJIGA - Porezi
ŽUTA KNJIGA - Rad i zarade
ŽUTA KNJIGA - Budžet
ŽUTA KNJIGA - Privredno - finansijsko poslovanje