POSEBNA POGODNOST
za PRETPLATNIKE
na PRIRUČNIKE
za prisustvo
IPC SAVETOVANJU
u oktobru 2014.
na PALIĆU

PRIRUČNIK za primenu
KONTNOG OKVIRA
za privredna društva, zadruge i preduzetnike

 

detaljnije>>

PRIRUČNICI za
BUDŽETSKE KORISNIKE

 

detaljnije>>

PRIRUČNIK za
JAVNE NABAVKE

 

detaljnije>>

OBRAČUN POREZA i DOPRINOSA
na ZARADE-PLATE
i druge prihode fizičkih lica

 

detaljnije>>

OBUKA za polaganje
ispita za SLUŽBENIKA
za JAVNE NABAVKE
BEOGRAD
7. i 8. novembar 2014.
NIŠ
13. i 14. novembar 2014.
VRNJAČKA BANJA
1. i 2. decembar 2014. detaljnije>>

OBUKA za polaganje
ispita za SLUŽBENIKA
za JAVNE NABAVKE
PALIĆ
23. i 24. oktobar 2014.
NOVI SAD
31.10. i 1.11.2014.
detaljnije>>

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU
BEOGRAD
8-29. novembar 2014. detaljnije>>

Savet računovođa u javnom sektoru
detaljnije>>

Statistički podaci, stope, doprinosi, naknade

Index potrošačkih cena
za septembar 2014. godine
|13.10.2014.|


Inflacija merena Indexom
potrošačkih cena za septembar 2014.
|13.10.2014.|


Minimalna zarada
|1.10.2014.|


Prosečne bruto zarade
za avgust 2014. godine
|25.9.2014.|


Prosečne neto zarade
za avgust 2014. godine
|25.9.2014.|


Mesečne stope zatezne kamate
|12.6.2014.|


Kursna lista 21.10.2014.
EUR EUR 119,5880
USD USD 93,2678
CHF CHF 99,0787
 

SAVETOVANJE - IPC dani na PALIĆU
19-25. oktobar 2014.

 

PALIĆ, 19-22. oktobar 2014.  

Izmene ZAKONA O RADU

Novine u FINANSIJSKOM, PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM,
PRAVNOM i BUDŽETSKOM POSLOVANJU
privrednih društava, budžetskih korisnika i javnih preduzeća

detaljnije>>


PALIĆ, 22-25. oktobar 2014.

JAVNE NABAVKE u praksi

OBUKA za polaganje ispita za sticanje sertifikata
za SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE
detaljnije>>

 

Palić

 


Jednodnevno IPC SAVETOVANJE

Izmene Zakona o RADU i Zakona o PIO
i novi način utvrđivanja ZARADA i naknada

PALIĆ, 20. oktobar 2014.
detaljnije>>

POSLOVNI ELEKTRONSKI PAKET
IPC.Radno i poslovno pravo - RaP

SPECIJALNA POGODNOST:
Pretplatnici na poslovno elektronski paket IPC - RaP,
koji se pretplate u periodu od 1. do 20.10.2014.
mogu BESPLATNO prisustvovati savetovanju
na Paliću, 20. oktobra 2014. godine
(jedna kotizacija BESPLATNO)

detaljnije>>

 

IPC.Časopisi - novine i primena propisa u praksi

 

IPC.Finansije - poslovno-finansijski elektronski paket

 

Poslednja izmena elektronskog paketa IPC.FINANSIJE za ažuriranje putem interneta je:

- Izmena 9.06 - 18. oktobar 2014. godine

 

IPC Finansije

SADRŽAJ PROGRAMSKOG PAKETA:
ČASOPISI - primena propisa u praksi
PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

ŽUTE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa
Finansijsko-poreski RAČUNAR
Finansijsko-poreski OBRASCI
Modeli OPŠTIH AKATA
detaljnije>>

IPC.Pravnik - poslovno-pravni elektronski paket

 

Poslednja izmena poslovno-pravnog paketa IPC.PRAVNIK za ažuriranje putem interneta je:
- Izmena 9.06 - 18. oktobar 2014. godine

 

IPC.Pravnik

SADRŽAJ POSLOVNO-PRAVNOG PAKETA:
PLAVA KNJIGA - propisi
ČASOPISI
- primena propisa u praksi
PRIRUČNICI
- primena propisa u praksi
MODELI AKATA
RAČUNAR
- obračun kamata
detaljnije>>

IPC.Priručnici - novine i primena propisa u praksi

1. Priručnik za primenu Kontnog okvira - detaljnije>>

2. Priručnici za budžetske korisnike - detaljnije>>

3. Priručnik za javne nabavke - detaljnije>>

AKTUELNOSTI iz oblasti finansijskog poslovanja

13.10.2014

Index potrošačkih cena

Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u septembru 2014. u odnosu na avgust 2014. iznosi 100,7. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u septembru 2014 u odnosu na decembar 2013. iznosi 102,3.

30.9.2014.

Utvrđena minimalna cena rada u iznosu od 121 dinar po radnom času - primena od 1. januara 2015. godine

Minimalna cena rada utvrđuje se po radnom času bez poreza i doprinosa, za kalendarsku godinu, najkasnije do 15. septembra tekuće godine, a primenjuje se od 1. januara naredne godine, saglasno članu 112. stav 6. Zakona o rad ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014).

Minimalna cena rada ne može se utvrditi u nižem iznosu od minimalne cene rada utvrđene za prethodnu godinu.

Vlada Republike Srbije donela je odluku da visina minimalne cene rada u Srbiji u 2015. godini iznosi 121 dinar po radnom času, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, a biće primenjivana od 1. januara 2015. godine, što znači da će u narednoj godini minimalna mesečna zarada zaposlenog iznositi najmanje 28.430,50 dinara.

30.9.2014.

Obaveštenje Uprave za trezor o izmena načina unosa pojedinih podataka u registar zaposlenih)

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", broj 62/2013) uspostavljen je Registar zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica u javnom sektoru (dalje: Registar zaposlenih), koji vodi Uprava za trezor, a koji sadrži podatke o broju zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica u javnom sektoru, kao i podatke koji se odnose na zaradu, odnosno platu, uvećanje zarade, odnosno dodatka na platu, naknadu, kao i druga primanja ovih lica.

Imajući u vidu da su 19. septembra 2014. godine stupili na snagu Zakon o dopunama Zakona o platama u državnim organima i javnim službama ("Službeni glasnik RS", broj 99/2014), kao i Zakon o izmeni i dopuni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika ("Službeni glasnik RS", broj 99/2014), kojim su izmenjene odredbe o utvrđivanju prava zaposlenih na uvećanje zarade po osnovu dodatka na osnovnu platu za vreme provedeno u radnom odnosu (minuli rad) to nakon navedenih izmena zakona utvrđivanje dodatka na platu po osnovu minulog rada utiče i na način unosa pojedinih podataka u Registar zaposlenih.

U vezi sa navedenim, Uprava za Trezor je dana 24. septembra 2014. godine objavila obaveštenje (na internet stranici www.trezor.gov.rs) svim korisnicima javnih sredstava, kojim ih obaveštava o promeni načina unosa podataka u Obrazac 1 - Podaci o zaposlenima na neodređeno i određeno vreme, izabranim i postavljenim licima, i to da je prilikom ažuriranja kadrovskih podataka u Registru zaposlenih, odnosno pri unosu podataka preko Obrasca 1 - Podaci o zaposlenima na neodređeno i određeno vreme, izabranim i postavljenim licima, potrebno je u kolonu 23 - Procenat minulog rada, uneti procenat minulog rada koji se koristi u obračunu zarada, utvrđen u skladu sa navedenim zakonima, a koji predstavlja proizvod godina rada ostvarenih u radnom odnosu kod poslodavca i procenta uvećanja zarade po osnovu minulog rada.

Kao procenat minulog rada za septembar 2014. godine unosi se procenat minulog rada na dan 19. septembra 2014. godine.

U kolonu 20 - Ukupan radni staž (godine), upisuje se, kao i do sada, ukupno vreme provedeno u radnom odnosu.

16.9.2014.

Od 1. oktobra 2014. godine, delatnost javnih beležnika i izvršitelja, odnosno promet usluga koji vrše obavezno se evidentira preko fiskalne kase

Ova obaveza je propisana UREDBOM O izmenama i dopunama Uredbe o ODREĐIVANJU DELATNOSTI KOD ČIJEG OBAVLJANJA NE POSTOJI OBAVEZA EVIDENTIRANJA PROMETA PREKO FISKALNE KASE ("Službeni glasnik RS", br. 100/2014).

3.9.2014.

Sazvano Deveto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini

Deveto vanredno zasedanje Narodne skupštine Srbije sazvano je za četvrtak, 4. septembra 2014. godine sa početkom u 10 časova.

Na dnevnom redu će biti 25 zakonskih predloga i drugih akata, između kojih i:

- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju,

- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima,

- Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika,

- Predlog zakona o dopunama Zakona o platama u državnim organima i javnim službama,

- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnoj upravi,

- Predlog zakona o izmeni Zakona o zdravstvenom osiguranju.

25.8.2014.

Objavljeni su podaci o prosečnim ZARADAMA u RS za JUL 2014:

Prosečna BRUTO ZARADA - 62.380

Prosečna NETO ZARADA - 45.216

12.8.2014.

Index potrošačkih cena

Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u julu 2014. u odnosu na jun 2014. iznosi 99,9. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u julu 2014 u odnosu na decembar 2013. iznosi 101,8

11.8.2014.

Porez na imovinu

15. avgust je krajnji rok za uplatu poreza na imovinu za treći kvartal 2014. godine.

29.7.2014.

Nove stope doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u primeni od 1. avgusta 2014. godine

Izmenjenim članom 44. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13 i 57/14) povećana je zbirna stopa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje sa 24% na 26%, uz istovremeno smanjenje stope za zdravstveno osiguranje sa 12,3% na 10,3%.

Kada se doprinosi plaćaju istovremeno iz osnovice i na osnovicu, uređeno je da se obračun doprinosa vrši po sledećim stopama:

1) za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje - 14% (umesto 13%) za lica iz člana 7. stav 1. tač. 1) do 5) ovog zakona, 12% (umesto 11%) za poslodavca, odnosno drugog isplatioca prihoda licima iz člana 7. stav 1. tač. 1) do 5) Zakona;

2) za obavezno zdravstveno osiguranje - 5,15% (umesto 6,15%);

3) za osiguranje za slučaj nezaposlenosti - 0,75%.

Za ostale slučajeve, kada se doprinosi plaćaju po punoj stopi (npr. autorske naknade, prihod od samostalne delatnosti, ugovor o delu ...), stopa doprinosa za PIO je 26%, a ukolilko se plaća i zdravstveno osiguranje - 10,3%.

25.7.2014.

Objavljeni su podaci o prosečnim ZARADAMA u RS za JUN 2014:

Prosečna BRUTO ZARADA - 61.992

Prosečna NETO ZARADA - 44.883

22.7.2014.

BEZ PROMENE VISINE MINIMALNE ZARADE U 2014. GODINI

Vlada RS donela je Odluku o visini minimalne zarade za period jul- decembar 2014. godine, koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 74/2014, od 18. jula 2014. godine. Odlukom je utvrđeno da minimalna zarada bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period jul- decembar 2014. godine, iznosi 115,00 dinara ("neto"), po radnom času.

21.7.2014.

Usvojene izmene i dopune Zakona o radu i izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Narodna skupština Republike Srbije u danu za glasanje Šestog vanrednog zasedanja u 2014. godini, 18. jula, usvojila je većinom glasova narodnih poslanika:

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu, i

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

14.7.2014.

Vlada RS utvrdila je Predlog zakona o izmenama i doupnama Zkaona o Radu

Na sednici održanoj 12. jula 2014. godine Vlada RS utvrdila je sledeće:

1) Predlog zakona o izmenama i doupnama Zakona o Radu,

2) Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju,

3) Predlog zakona o otklanjanju posledica od poplava u Republici Srbiji,

i uputila ih je u Skupštinsku proceduru.

Očekuje se da će Narodna Skupština Republike Srbije usvojiti navedene Predloge zakona u toku ove nedelje.

11.7.2014.

Index potrošačkih cena

Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u junu 2014. u odnosu na maj 2014. iznosi 100,1. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u junu 2014 u odnosu na decembar 2013. iznosi 102,0

4.7.2014.

∙ Prestala je da važi Uredba o podsticanju zapošljavanja

U "Službenom glasniku RS", broj 65/2014, objavljena je Uredba o prestanku važenja Uredbe o podsticanju zapošljavanja kojom je utvrđeno da Uredba o podsticanju zapošljavanja ("Službeni glasnik RS", br. 32/2011 i 34/2011) prestaje da važi danom stupanja na snagu ove uredbe.

Uredba je stupila na snagu 28. juna 2014. godine, a primenjuje se od 1. jula 2014. godine.

Lice koje je do dana početka primene ove uredbe steklo pravo na podsticaj iz Uredbe o podsticanju zapošljavnja, nastavlja da ostvaruje to pravo u skladu sa tom uredbom.

2.7.2014.

PRODUŽEN ROK ZA DAVANJE GENERALNE SAGLASNOSTI ZA DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA SA 30. JUNA NA 31. OKTOBAR 2014. GODINE

Uredbom o izmeni Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS", broj 66/2014) koja je stupila na snagu 30. juna 2014. godine, produžen je rok za mogućnost davanja generalne saglasnosti za dodatno radno angažovanje - do 31. oktobra 2014. godine.

Saglasno izmenama moguće je produžiti važenje generalne saglasnost korisnicima javnih sredstava do 31. oktobra 2014. godine što znači da do tada mogu da zadrže broj zaposlenih na određeno vreme zbog povećanog obima posla, angažovanih po osnovu ugovora o delu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, preko omladinske i studentske zadruge  i angažovanih po drugim osnovama na nivou od 1. marta 2014. godine.

30.6.2014.

PORESKA PRIJAVA POREZA NA DODATU VREDNOST (OBRAZAC PPPDV) OD 1. JULA 2014. GODINE PODNOSI SE ISKLJUČIVO U ELEKTRONSKOM OBLIKU

30.6.2014.

U "Službenom glasniku RS", broj 66/2014 objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku čije odredbe stupaju na snagu 1. jula 2014. godine.

25.6.2014.

Objavljeni su podaci o prosečnim ZARADAMA u RS za MAJ 2014:

Prosečna BRUTO ZARADA - 60.966

Prosečna NETO ZARADA - 44.184

12.6.2014.

Index potrošačkih cena

Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u maju 2014. u odnosu na april 2014. iznosi 100,1. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u maju 2014 u odnosu na decembar 2013. iznosi 101,8

12.6.2014

Referentna kamatna stopa smanjena na 8,50%

Izvršni odbor Narodne banke Srbije smanjio je referentnu kamatnu stopu za 0,5%, tako da od 12. juna 2014. godine referentna kamatna stopa iznosi 8,50%

Od 8. maja 2014. godine do 11. juna 2014. godine referentna kamatna stopa iznosila je 9%.

6.6.2014.

Objavljen je PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKOG BILANSA ZA NEDOBITNE ORGANIZACIJE - OBVEZNIKE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ("Službeni glasnik RS", broj 60/2014), koji stupa na snagu 7. juna 2014. godine, kojim su, kako smo i najavljivali, propisani sadržaji poreskih bilansa za druga pravna lica koja ostvaruju prihode prodajom proizvoda na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu (nedobitne organizacije) iz člana 1. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica. i to:

1) Obrazac PBN - Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni plan za budžetski sistem za period od _____ do _____ 201__. godine - sastavljaju ga obveznici koji primenjuju kontni plan za budžetski sistem, uključeni u konsolidovani račun trezora;

2) Obrazac PBN 1 - Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike za period od ____ do ___ 201__. godine - sastavljaju ga obveznici koji primenjuju kontni okvir za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike;

3) Obrazac PBN 2 - Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za banke - sastavljaju obveznici koji primenjuju kontni okvir za banke;

4) Obrazac PBN 3 - Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za Narodnu banku Srbije - sastavlja ga NBS.

O sastavljanju novih obrazaca poreskih bilanasa biće više pisano u REVIZORU broj 14/2014.

27.05.2014.

Objavljena je Uredba o utvrđivanju opšteg rečnika nabavke

Uredbom o utvrđivanju opšteg rečnika nabavke ("Službeni glasnik RS", broj 56/2014) utvrđuje se opšti rečnik nabavke, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Uredba stupa na snagu 4.6.2014. godine.

26.05.2014.

Objavljeni su podaci o prosečnim ZARADAMA u RS za APRIL 2014:

Prosečna BRUTO ZARADA - 63.167

Prosečna NETO ZARADA - 45.847

22.05.2014.

Objavljeno je saopštenje o primeni člana 7. stav 1. tačka 3) Zakona o javnim nabavkama radi obezbeđivanja osnovnih životnih uslova u vanrednoj situaciji

Na vebsajtu Uprave za javne nabavke objavljeno je sledeće saopštenje u vezi nabavki radi obezbeđivanja osnovnih životnih uslova u vanrednoj situaciji:

"Članom 7. stav 1. tačka 3) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", br. 124/12), propisano je da odredbe ovog zakona naručioci ne primenjuju na nabavke radi obezbeđivanja osnovnih životnih uslova u slučajevima elementarnih nepogoda ili tehničko-tehnoloških nesreća čije posledice ugrožavaju živote ili zdravlje ljudi ili životnu sredinu, u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita od takvih nepogoda.

Članom 8. stav 1. tačka 3) Zakona o vanrednim situacijama ("Službeni glasnik RS", br. 111/09, 92/11 i 93/12), elementarna nepogoda je događaj hidrometeorološkog, geološkog ili biološkog porekla, prouzrokovan delovanjem prirodnih sila, kao što su: zemljotres, poplava, bujica, oluja, jake kiše, atmosferska pražnjenja, grad, suša, odronjavanje ili klizanje zemljišta, snežni nanosi i lavina, ekstremne temperature vazduha, nagomilavanje leda na vodotoku, epidemija zaraznih bolesti, epidemija stočnih zaraznih bolesti i pojava štetočina i druge prirodne pojave većih razmera koje mogu da ugroze zdravlje i život ljudi ili prouzrokuju štetu većeg obima.

Posledice poplave koje se ogledaju u ugrožavanju života ili zdravlja ljudi ili životne sredine zahtevaju hitnost u postupanju naručilaca, te s tim u vezi Zakon predviđa izuzetak od obaveze sprovođenja postupka javne nabavke. Izuzetak treba primenjivati u skladu sa njegovom svrhom, samo za nabavke namenjene obezbeđivanju osnovnih životnih uslova, odnosno ne proširivati njegovu primenu na druge nabavke."

19.05.2014

Na osnovu člana 75. stav 2. Zakona o Narodnoj banci Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 72/03, 55/04, 85/05 - dr. zakon, 44/10, 76/12 i 106/12) Izvršni odbor Narodne banke Srbije doneo je Odluku da od 19.05.2014. godine Narodna banka Srbije ne naplaćuje naknadu za obračun u vezi sa poslovima platnog prometa utvrđenu Odlukom o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge ("Službeni glasnik RS", br. 43/11, 85/11, 49/12, 57/12, 67/12, 98/12, 43/13, 80/13, 17/14 i 27/14) - po osnovu naloga za uplatu, odnosno prenos sredstava u dinarima i devizama na namenske račune koji su otvoreni radi pomoći ugroženima i otklanjanje posledica vanrednih okolnosti - poplava u Republici Srbiji.

12.05.2014

Index potrošačkih cena

Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u aprilu 2014. u odnosu na mart 2014. iznosi 100,6. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u aprilu 2014 u odnosu na decembar 2013. iznosi 101,8

8.5.2014

Referentna kamatna stopa smanjena na 9%

Izvršni odbor Narodne banke Srbije smanjio je referentnu kamatnu stopu za 0,5%, tako da od 8. maja 2014. godine referentna kamatna stopa iznosi 9%

Od 17. decembra 2013. godine do 7. maja 2014. godine referentna kamatna stopa iznosila je 9,5%.

7.5.2014.

Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2013. godinu podnosi se na obrascu PPDG-5, a poresku prijavu na novom obrascu PPDG - 2R podnose samo obveznici koji su ostvarili prihod od samostalne delatnosti

Pravilnikom o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaćaju po rešenju ("Službeni glasnik RS", br. 49/2014, dalje: Pravilnik) koji je stupio na snagu 7. maja 2014. godine propisan je novi obrazac PPDG - 2R za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana.

Prema odredbama Pravilnika poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana podnosi se na Obrascu PPDG-2R počev za 2014. godinu. Izuzetno, poresku prijavu za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2013. godinu na Obrascu PPDG-2R podnosi obveznik koji je ostvario prihod od samostalne delatnosti.

Imajući u vidu navedene odredbe Pravilnika za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2013. godinu skrećemo pažnju na sledeće:

1) Svi obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana za 2013. godinu, izuzev onih koji su u okviru oporezivih prihoda ostvarili prihode od samostalne delatnosti (isključivo ili u okviru ostalih prihoda koji podležu plaćanju godišnjeg poreza) poresku prijavu podnose na Obrascu PPDG-5 koji ostaje nepromenjen, stoga su poreske prijave podnete na tom obrascu, kako do donošenja pravilnika, tako i posle tog datuma do isteka roka za podnošenje prijava (do 15. maja 2014. godine) uredno i ispravno podnete prijave.

2) Samo obveznici koji su u okviru prihoda koji podležu plaćanju godišnjeg poreza na dohodak građana za 2013. godinu ostvarili prihode od samostalne delatnosti (isključivo ili u okviru ostalih prihoda koji podležu plaćanju godišnjeg poreza) poresku prijavu podnose na Obrascu PPDG-2R.

3) Krajnji rok za podnošenje poreske prijave je 15. maj 2014. godine.

4) Podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana na Obrascu PPDG-2R biće obavezno za sve obveznike godišnjeg poreza na prihode ostvarene u 2014. godini (podnošenje prijave u 2015. godini).

5) Prihod koji je obveznik ostvario po osnovu povraćaja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, oporezuje se počev od 2014. godine, kako je naznačeno u fusnoti uz r.b. 3.11. u Obrascu PPDG-2R. Stoga ova izmena i nije od značaja za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2013. godinu.

O utvrđivanju godišnjeg poreza na dohodak građana za 2013. godinu na Obrascu PPDG-5 pisali smo u časopisu REVIZOR br. 11/2014, kao i u vanrednom broju 11a/2014 časopisa BUDŽET.

Komentar novog Pravilnika i način sastavljanja poreske prijave na Obrascu PPDG - 2R možete videti u elektronskom paketu IPC. Finansije u okviru časopisa REVIZOR br 12/2014 - u pripremi i časopisa BUDŽET br. 12/2014 - u pripremi.

26.04.2014.

Utvrđene su nove osnovice u javnom sektoru od aprila 2014. godine

Doneti su zaključci Vlade o povećanju osnovica za obračun plata u javnom sektoru počev od aprila 2014. godine.

Takođe, u "Službenom glasniku RS", broj 42/2014 objavljena je Odluka o visini osnovice za obračun i isplatu plata državnih službenika, nameštenika, sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, predsednika i sudija Ustavnog suda.

Pregled novih osnovica možete videti u okviru statističkih podataka 2014 na našoj internet stranici.

25.04.2014.

Objavljeni su podaci o prosečnim ZARADAMA u RS za MART 2014:

Prosečna BRUTO ZARADA - 59.782

Prosečna NETO ZARADA - 43.452

17.04.2014

Informacija o mogućnosti zamene finansijskih izveštaja za 2013. godinu po osnovu poreskog bilansa i izveštaja o transfernim cenama

Na sajtu Agencije za privredne registre objavljena je sledeća vest:

Posle objavljivanja vesti o završetku preliminarne zbirne obrade godišnjih finansijskih izveštaja za 2013. godinu i rokovima do kojih je zamena finansijskih izveštaja moguća (17.4.2014. godine), značajan broj obveznika se obratio Agenciji za privredne registre sa pitanjem da li je moguće vršiti zamenu finansijskih izveštaja za 2013. godinu posle tog roka, u slučajevima kada je na osnovu izveštaja o transfernim cenama, podatke u poreskom bilansu neophodno iskazati u iznosima koji su različiti u odnosu na podatke iskazane u objavljenim finansijskim izveštajima. Ovo polazeći od činjenice da je rok za izradu i dostavljanje poreske prijave i poreskog bilansa nadležnoj Poreskoj upravi 30.06.2014. godine.

S tim u vezi dajemo pojašnjenje iz objavljene vesti da je, saglasno propisima, zamena finansijskih izveštaja moguća i posle 17.4.2014. godine, ali samo na osnovu izveštaja revizora ili po nalogu nadležnog državnog organa. To u navedenom slučaju znači da je zamena finansijskog izveštaja za 2013. godinu moguća po osnovu poreskog bilansa i izveštaja o transfernim cenama, i po isteku navedenog roka, odnosno da se ona tretira kao zamena koja je direktna posledica postupka koji se vodi pred drugim državnim organom - Poreskom upravom.

Da bi ovakva zamena bila prihvaćena od strane Registra finansijskih izveštaja, neophodno je da obveznik tom registru dostavi:

1. kompletan finansijski izveštaj izmenjene sadržine u odnosu na finansijski izveštaj objavljen u Registru;
2. zahtev za zamenu finansijskog izveštaja;
3. dokaz o uplati propisane naknade;
4. overenu kopiju poreske prijave i poreskog bilansa koji su snabdeveni dokazom da su isti predati nadležnoj Poreskoj upravi.

Pored toga, obveznik je dužan da u zahtevu za zamenu izričito navede razloge zbog kojih zahteva zamenu (da je na osnovu izveštaja o transfernim cenama sastavljen poreski bilans različite sadržine u odnosu na finansijski izveštaj i isti dostavljen nadležnoj Poreskoj upravi).

Ako su podaci sadržani u izmenjenim obrascima finansijskog izvešaja, uporedivi sa podacima iz poreskog bilansa, zamena finansijskog izveštaja će biti prihvaćena od strane Registra finansijskih izveštaja.

11.04.2014

Index potrošačkih cena

Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u martu 2014. u odnosu na februar 2014. iznosi 99,7. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u martu 2014 u odnosu na decembar 2013. iznosi 101,2

10.04.2014

Završetak preliminarne zbirne obrade godišnjih finansijskih izveštaja za 2013 - 9. april 2014.

Agencija za privredne registre (APR) je na svojoj internet stranici www.apr.gov.rs obavestila sva privredna društva i zadruge, ustanove koje obavljaju delatnost radi sticanja dobiti, ogranke stranih pravnih lica sa sedištem u inostranstvu, koji obavljaju privrednu delatnost na području Republike Srbije, kao i sva druga pravna lica (političke organizacije, sindikalne organizacije sa svojstvom pravnog lica, fondacije i zadužbine, udruženja, komore) i preduzetnike koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva da je četvrtak, 17. april 2014. godine, poslednji datum do kada je moguće podneti zahtev za zamenu redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013. godinu, saglasno propisima.

Registar finansijskih izveštaja neće prihvatati zamene redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za napred navedene obveznike dostavljene posle navedenog datuma, odnosno dalja korekcija podataka u pomenutim izveštajima biće moguća samo na osnovu izveštaja revizora (za obveznike revizije) ili po nalogu nadležnog državnog organa.

Posle okončanja preliminarne zbirne obrade redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za navedene obveznike, Registar će objaviti individualne podatke iz ispravnih izveštaja na internet strani APR.

03.04.2014

Produžen rok važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS

Predstavnici Vlade RS i predstavnici reprezentativnih sindikata postigli su sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji osnivač RS ("Službeni glasnik RS", br. 36/2010, 46/2013 - sporazum, 74/2013 - sporazum i 97/2013 – sporazum).

Rok važenja ovog kolektivnog ugovora produžen je do 31.12.2014. godine.

Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS objavljen je u "Službenom glasniku RS", broj 37/2014.

Podsećamo da ovaj kolektivni ugovor ima prošireno dejstvo i da se primenjuje na zdravstvene ustanove čiji je osnivač lokalna samouprava.

25.3.2014.

Objavljeni su podaci o prosečnim ZARADAMA u RS za FEBRUAR 2014:

Prosečna BRUTO ZARADA - 60.845

Prosečna NETO ZARADA - 44.057

12.3.2014

Index potrošačkih cena

Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u februaru 2014. u odnosu na januar 2014. iznosi 100,1. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u fenruaru 2014 u odnosu na decembar 2013. iznosi 101,5

12.3.2014

Propisan je novi obrazac ZIP-1 koji javna preduzeća i njihova zavisna društva kapitala dostavljaju na overu nadležnim organima pre podnošenja PPP-PD prijave

Uredba o kontroli obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima ("Službeni glasnik RS", broj 27/2014) koja je stupila na snagu 7. marta 2014. godine propisan je novi Obrazac ZIP-1.

Pre podnošenja Pojedinačne poreske prijave o obračunatim porezima i doprinosima (Obrazac PPP-PD) na portal Poreske uprave, javna preduzeća i društva kapitala čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave i njihova zavisna društva kapitala, koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, dužna su da Ministarstvu rada i Ministarstvu finansija odnosno nadležnom organu autonomne pokrajine ili jedinici lokalne samouprave dostave ZIP-1 obrazac na overu.

Overu obrasca ZIP-1 vrše:

- za javna preduzeća iz čiji je osnivač Republika Srbija i za njihova zavisna društva koja obavljaju delatnost od opšteg interesa - ministar nadležan za poslove finansija i ministar nadležan za poslove rada,

- za javna preduzeća čiji je osnivač autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave i za njihova zavisna društva koja obavljaju delatnost od opšteg interesa - nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave.

Pre overe Obrasca ZIP-1 javna preuzeća i njihova zavisna društva kapitala ne mogu izvršiti isplatu zarada.

Obrazac ZIP-1 možete preuzeti OVDE.

12.3.2014

Godišnji porez na dohodak građana za 2013. godinu plaćaju fizička lica koja su ostvarila dohodak veći od 2.185.488 dinara – Rok za podnošenje poreske prijave na Obrascu PPDG-5 najkasnije do 15. maja 2014. godine

Godišnji porez na dohodak građana utvrđuje se i plaća u skladu sa odredbama čl. 87. - 89. Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009 i 18/2010 50/2011, 91/2011 - odluka US, 93/2012, 114/2012 - odluka US, 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013 , dalje: Zakon).

Pravilnikom o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana ("Službeni glasnik RS", br. 7/2004, 19/2007, 20/2010 i 23/2010 - ispr., 8/2011, 74/2013, 24/2014 i 27/2014 – ispr., dalje: Pravilnik) propisan je obrazac poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana Obrazac - PPDG-5.

Godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica – rezidenti (za dohodak ostvaren na teritoriji Republike i u drugoj državi) i nerezidenti (za dohodak ostavaren na teritoriji Republike) koji su u kalendarskoj godini ostvarili dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Prosečna godišnja zarada po zaposlenom u Republici Srbiji isplaćena u 2013. godini iznosi 728.496,00 dinara ("Službeni glasnik RS", broj 6/2014), tako da godišnji porez na dohodak građana za 2013. godinu plaćaju fizička lica koja su u 2013. godini ostvarili ukupan dohodak veći od 2.185.488,00 dinara.

4.3.2014.

Prema saopštenju Poreske uprave:

Obveznici koji porez na dohodak građana plaćaju na paušalno utvrđen prihod i obveznici koji su u sistemu samooporezivanja, a nisu se opredelili na ličnu zaradu, mogu da podižu sredstva sa svojih računa koristeći šifru plaćanja 141 i u pozivu na broj zaduženja po modelu 97 upisuju sledeće:

KK (kontrolni broj), ŠOP (šifra opštine plaćanja) i PIB/JMBG.

Svi obveznici koji izmiruju obaveze po zbirnim poreskim prijavama, za isplate izvršene zaključno sa 28.02.2014. godine, kao šifru plaćanja koriste 253 i uplatu vrše neposredno na pojedinačne uplatne račune javnih prihoda (a ne na račun objedinjene naplate).

4.3.2014.

Komisija za davanje saglasnosti donela je zaključak o generalnoj saglasnosti za sve korisnike javnih sredstava koji se odnosi na dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava

Na osnovu člana 27e stav 37. Zakona o budžetskom sistsmu ("Službeni glasiik RS". br. 54/09, 73/10, 101/11, 93/12 62/13, 63/13-ispr. i 108/13), člana 8. Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS". br. 113/13 i 21/14) Komisija za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava donela je zaključak od 25. februara 2014. godine kojim se daje saglasnost svim korisnicima javnih sredstava da broj lica zaposlenih na određeno vreme zbog povećanog obima posla, lica angažovanih po osnovu ugovora o delu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, preko omladinske i studentske zadruge i lica angažovanih po drugim osnovama kod korisiika javnih sredstava zadrže na nivou od 1. marta 2014. godine.

Saglasnost važi do 30. juna 2014.

Sredstva za ove namene izvršavaće se u okviru obima sredstava opredeljenih aktom o budžetu. godišnjim programom rada, odnosno fnnaisijskim planom korisnika javnih sredstava.

1.3.2014

Sastavljanje Obrasca PB 2 i PPDG-1S

1. Preduzetnici oporezivi prihod od samostalne delatnosti za 2013. godinu, utvrđuju na novom Obrascu PB 2 koji je propisan PRAVILNIKOM O SADRŽAJU PORESKOG BILANSA I DRUGIM PITANJIMA OD ZNAČAJA ZA NAČIN UTVRĐIVANJA POREZA NA DOHODAK GRAĐANA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI ("Službeni glasnik RS", br. 23/2014.) - rok za podnošenje 17. mart 2014.godine

2. PORESKU OBAVEZU - KONAČNU ZA 2013. I AKONTATIVNU - PRIMENOM SAMOOPOREZIVANJA ZA 2014. godinu, utvrđuju u novoj poreskoj prijavi - Obrascu PPDG-1S (Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana - "Službeni glasnik RS", br. 24/2014) - rok za podnošenje 17. mart 2014.godine

Sastavljanje Obrasca PB 2 i PPDG-1S možete pogledati ovde.

3. Obveznici poreza na dobit konačnu poresku obavezu za 2013. kao i akontaciju za 2014. godinu iskazuju na novim obrascima i to: PDP, PDO i PDN (Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica ("Službeni glasnik RS", br. 24/2014.) - rok za podnošenje 29. JUN 2014.godine.

28.2.2014.

Odluka o visini minimalne zarade za period januar - jun 2014. godine objavljena je u "Službenom glasniku RS", broj 24/2014 od 28. februara 2014. godine i iznosi 115,00 dinara neto po radnom času. detaljnije>>

27.2.2014.

Od 01.03.2014. godine jedinstvena prijava na obavezno socijalno osiguranje dostavlja se u elektronskom obliku preko Portala Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

25.2.2014.

Objavljeni su podaci o prosečnim ZARADAMA u RS za JANUAR 2014:

Prosečna BRUTO ZARADA - 52.438

Prosečna NETO ZARADA - 37.966

24.2.2014.

Tokom ove nedelje očekuje se objavljivanje Poreskog bilansa za preduzetnike PB2 kao i poreske prijave PPDG-1 i pratećih obrazaca. O svemu ćete biti blagovremeno obavešteni preko našeg sajta.

21.2.2014.

Radi utvrđivanja oporezive dobiti za 2013. godinu, konačno je donet dugoočekivani PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKOG BILANSA I DRUGIM PITANJIMA OD ZNAČAJA ZA NAČIN UTVRĐIVANJA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ("Službeni glasnik RS", br. 20/2014.).

Ovim pravilnikom propisani su novi obrasci i to: PB 1, Aneks Obrasca PB 1, Aneks 1 Obrasca PB 1, OK, PK, SU, SI, KPB, pa smo radi bržeg sagledavanja novog načina iskazivanja pojedinih podataka u njima, posebno u Obrascu PB 1, dali način njegovog popunjavanja ali opisno, što bi trebalo da olakša sastavljanje poreskog bilansa.

Skrećemo pažnju da je krajnji rok za predaju PB 1 30. jun 2014. godine, i da još uvek nemamo objavljen podzakonski akt koji propisuje novu poresku prijavu - Obrazac PDP, u kome se utvrđuje poreska obaveza i to konačna za 2013. i akontacitvan za 2014. godinu. Ovaj akt se očekuje tokom sledeće nedelje.

Sastavljanje Obrasca PB 1 možete pogledati ovde.

17.2.2014.

Pravilnikom o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" ("Službeni glasnik RS", broj 17/2014) propisane su kamatne stope za 2013. godinu:

1) za banke i davaoce finansijskog lizinga:

Na kredite i zajmove u EUR i dinarske indeksirane u EUR

3,30%

Na kredite i zajmove u USD i dinarske indeksirane u USD

2,88%

Na kredite i zajmove u CHF i dinarske indeksirane u CHF

2,21%

 

2) za druga privredna društva:

Na kratkoročne kredite i zajmove u RSD

17,11%

Na dugoročne kredite i zajmove u RSD

14,73%

Na kratkoročne kredite i zajmove u EUR i dinarske indeksirane u EUR

7,88%

Na dugoročne kredite i zajmove u EUR i dinarske indeksirane u EUR

6,55%

Na kratkoročne kredite i zajmove u CHF i dinarske indeksirane u CHF

9,25%

Na dugoročne kredite i zajmove u CHF i dinarske indeksirane u CHF

6,30%

Na kratkoročne kredite i zajmove u USD i dinarske indeksirane u USD

7,57%

Na dugoročne kredite i zajmove u USD i dinarske indeksirane u USD

5,56%

 

10.2.2014.

Ministarstvo finansija je na svom sajtu objavilo Objašnjenje povezanosti obveznika poreza na dobit pravnih lica sa Republikom Srbijom, autonomnom pokrajinom ili jedinicom lokalne samouprave, kao pravnim licima, kao i neposrednog/posrednog učešća u kapitalu, odnosno organima upravljanja obveznika poreza na dobit pravnih lica (broj 430-00-40/2014-04) prema kome se:

- svi obveznici u čijem kapitalu, odnosno u čijim organima upravljanja Republika Srbija kao pravno lice učestvuje sa najmanje 25% akcija ili udela, odnosno glasova, smatraju povezanim licima sa Republikom Srbijom, odnosno međusobno povezanim licima

- svi obveznici u čijem kapitalu, odnosno u čijim organima upravljanja autonomna pokrajina/ jedinica lokalne samouprave, učestvuje sa najmanje 25% akcija ili udela, odnosno glasova, smatraju povezanim licima sa autonomnom pokrajinom/jedinicom lokalne samouprave, odnosno međusobno povezanim licima

- Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave za svrhu utvrđivanja transfernih cena ne smatraju međusobno povezanim pravnim licima.

 

4.2.2014.

Prema obaveštenju Poreske uprave rok za podnošenje PPP prijave produžen do 7 februara 2014. godine

"Poštovani poreski obveznici,
obaveštavamo Vas da je rok za podnošenje Pojedinačne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osigurnje po odbitku na teret primaoca prihoda (PPP) produžen do 7. februara 2014. godine.

Biro za informisanje"

(Objavljeno na sajtu Poreske uprave - www.poreskauprava.gov.rs)

24.1.2014.

Objavljeni su podaci o prosečnim ZARADAMA u RS za DECEMBAR 2013:

Prosečna BRUTO ZARADA - 70.071

Prosečna NETO ZARADA - 50.820

13.1.2014.

Index potrošačkih cena

Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u decembru 2013. u odnosu na novembar 2013. iznosi 100,2. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u decembru 2013. u odnosu na decembar 2012. iznosi 102,2.

8.1.2014.

Obaveštenje o primeni novih šifara plaćanja od 1.1.2014. godine.

Odlukom o izmeni Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa ("Službeni glasnik RS", broj 98/2013) dosadašnji Prilog 2a zamenjuje se novim Prilogom 2a koji je odštampan uz ovu odluku i predstavlja njen sastavni deo.

Nove šifre date u tom prilogu primenjuju se od 1.1.2014. godine (videti Revizor 24/2013).

8.1.2014.

Prema Uredbi o izmeni Uredbe o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u Jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja ("Službeni glasnik RS", broj 119/13), rok za obezbeđenje tehničkih uslova za neposredno podnošenje jedinstvene prijave u elektronskom obliku Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja pomeren je na 01.03.2014. godine, a do tada podnosioci jedinstvene prijave - pravna lica istu mogu podnositi u elektronskom obliku preko Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje ili Nacionalne službe za zapošljavanje.

3.1.2014.

INFORMACIJA O OBJAVLJIVANJU PODZAKONSKIH AKATA IZ OBLASTI RAČUNOVODSTVA 

1) U "Službenom glasniku RS", broj 117/2013 objavljeno je REŠENJE o utvrđivanju prevoda Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP). Članom 21. Zakona o računovodstvu ("Službeni glasnik RS", broj 62/2013) propisano je da mala i srednja pravna lica za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima primenjuju MSFI za MSP (izuzetno, srednja pravna lica mogu da odluče da primenjuju MSFI iz člana 20. ovog zakona). Članom 22. stav 2. ovog zakona propisano je da mikro i druga pravna lica (druga pravna lica iz člana 2. tačka 2) ovog zakona, nezavisno od veličine), mogu da odluče da primenjuju MSFI za MSP, u kom slučaju su dužna da u kontinuitetu primenjuju MSFI za MSP.

Članom 50. Zakona o računovodstvu propisano je da se MSFI za MSP primenjuju počev od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2014. godine. Izuzetno od stava 1. ovog člana, pravna lica koja su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji ("Službeni glasnik RS", br. 46/2006, 111/2009 i 99/2011 (dr. zakon)) primenjivala Pravilnik o načinu priznavanja i procenjivanja imovine, obaveza, prihoda i rashoda malih pravnih lica i preduzetnika ("Službeni glasnik RS", br. 106/2006 i 111/2006 (ispr.)), mogu primenjivati odredbe tog pravilnika najkasnije do sastavljanja finansijskih izveštaja na dan 31. decembra 2015. godine.

2) U "Službenom glasniku RS", broj 118/2013 objavljena su sledeća podzakonska računovodstvena akta:

1. PRAVILNIK o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem,

2. PRAVILNIK o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike,

3. PRAVILNIK o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica i

4. PRAVILNIK o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike.

Članom 49. Zakona o računovodstvu propisano je da se navedena podzakonska akta primenjuju od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2014. godine. Do početka primene podzakonskih akata iz stava 1. ovog člana primenjivaće se podzakonski akti doneti na osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji ("Službeni glasnik RS", br. 46/2006, 111/2009 i 99/2011 (dr. zakon)). Striktnim tumačenjem člana 49. proizlazi da se za sastavljanje vanrednih finansijskih izveštaja u 2014. godini primenjuju podzakonski akti doneti na osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji. Ovaj zaključak važi i za primenu MSFI za MSP u 2013. godini.

Pogledajte arhivu vesti


ŽUTE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa

ZK

ŽUTA KNJIGA - Računovodstvo
ŽUTA KNJIGA - Porezi
ŽUTA KNJIGA - Rad i zarade
ŽUTA KNJIGA - Budžet
ŽUTA KNJIGA - Privredno - finansijsko poslovanje


PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

Primena Kontnog okvira
u skladu sa MSFI / MRS

Kontni okvir


detaljnije>>

Priručnik za primenu
MSFI/MRS

MRS


detaljnije>>

Zbirke
službenih mišljenja

Službena mišljenja


detaljnije>>